-----


41. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (22.11.2013).
Teemaks Ukraina vahefinish liikumisel EL poole. Seekord on kõik vastupidi, mitte mina ei võta intervjuud, vaid minu käest võetakse. Et aga salvestis on sobival teemal, siis panen ka siia üles. Ukraina president teatas, et peatab ettevalmistused assotsieerumisleppe allakirjutamiseks EL'ga. Miks see nii juhtus ja mis võib edasi saada?
Vestlemas ERR ajakirjanik Igor Zhurjai ja Karmo Tüür , ABVKeskus juht.
Salvestise pikkus 08:45, faili suurus ca 8 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


40. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (05.11.2013).
Teemaks moderniseerimipartnerlus EL ja VF vahel. Eestis on suhteliselt vähe räägitud ühest koostööformaadist EL ja Venemaa vahel - nimelt moderniseerimispartnerlusest 'Partnership for Modernisation', seda mh seetõttu, et Eesti on ainsa EL liikmesriigina otsustanud seni selle allkirjastamisest loobuda. Millega siis tegu on, kas Venemaa katsega asendada nö 'kinnijooksnud' EL-VF Partnerlus-ja koostöölepe rea väiksemate ja tehnilisemate lepetega või iseseisva protsessiga?
Vestlemas Karmo Tüür ja Elena Pavlova , Tartu ülikooli vanemteadur CEURUS-keskuse juures.
Salvestise pikkus 15:44, faili suurus ca 15 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


39. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (17.10.2013).
Teemaks Moldaavia ja Pridnestrovje teel Euroopa poole. Kui Ukraina europüüdlustest kuuleb Eestis tihti, siis Moldaavia omadest palju harvem. Veelgi vähem teame Ukraina ja Moldaavia vahele jäävast Transdniestriast või Pridnestrovjest. Kuidas näeb Moldaavia eurointegratsiooni perspektiiv välja võrreldes Ukrainaga? Kas separatistlik piirkond / de facto riik Pridnestrovje võib olla selle püüdluse takistaja? Mis juhtub Tiraspoliga, kui nii Kiiev kui Chišinau astuvad euroteele?
Vestlemas Karmo Tüür ja Andrey Devyatkov , Tjumeni ülikooli õppejõud, kes on praegu komandeeringul CEURUS-keskuse juures.
Salvestise pikkus 17:36, faili suurus ca 17 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


38. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (23.09.2013).
Teemaks Euraasia ühendused. Eurasiaatlikule ideele kuulub Venemaa mõtteloos kindel ja väärikas koht. Praegune Venemaa Föderatsioon on Nõukogude Liidu järgsel perioodil korduvalt üritanud enda ümber luua mingeid nö Euraasia mehhanisme alates ametlikult surnuks-kuulutatud SRÜ'st kuni enam-vähem toimiva Tolliliiduni. Milleks Venemaale seda kõike vaja ja miks need eurasiaatlikud projektid enamasti ebaõnnestuvad?
Vestlemas Karmo Tüür ja Aliaksei Kažarski, Bratislava ülikooli Euroopa uuringute ja rahvusvaheliste suhete instituudi õppejõud, kes on praegu komandeeringul CEURUS-keskuse juures.
Salvestise pikkus 15:48, faili suurus ca 15 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


37. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (17.06.2013).
Teemaks õigeusu kiriku roll Venemaal. Venemaa on ühest küljest multireligioosne riik, kuid teisalt on Venemaa õigeusu kirikul juhtiv roll. Missugune see roll on, kuidas näeb see riigi ja kiriku suhe välja võrreldes teiste riikidega, kas Pussy Rioti juhtum aitab sellele mingit valgust heita?
Vestlemas Karmo Tüür ja Alar Kilp, võrdleva poliitika lektor Tartu ülikooli riigiteaduste instituudis.
Salvestise pikkus 14:41, faili suurus ca 14 Mb. Saade eesti keeles

Laen pleierit ...

-----


36. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (10.06.2013).
Teemaks alkoholi tarbimine Siberis. Ootamatuvõitu teemapüstitus sai tõuke Tartus hiljuti toimunud konverentsist, milles räägiti selle nähtuse moraalsetest, religioossetest ja isegi mälupoliitilistest aspektidest.
Vestlemas Karmo Tüür ja Aimar Ventsel, etnoloogiadoktor ja Jakuuti-uurija.
Salvestise pikkus 15:42, faili suurus ca 15 Mb. Saade eesti keeles

Laen pleierit ...

-----


35. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (29.05.2013).
Teemaks Venemaa õigussüsteem. Venemaa kohtukorraldusest ja õigussüsteemist oleme me harjunud mõtlema üsna negatiivselt, poliitiliste protsesside valguses. Kuid spetsialistile on näha ka sootuks teisi, positiivseid tahke. Mõnes asjas - tuleb välja - on meil isegi võimalik Venemaalt õppida.
Vestlemas Karmo Tüür ja William Simons, Venemaa ja võrdleva õiguse professor CEURUSes..
Salvestise pikkus 16:13, faili suurus ca 16 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


34. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (23.05.2013).
Teemaks ERR esindaja Moskvas. Missugune on Moskva seal elava ja toimetava Eesti rahvusringhäälingu korrespondendi silme läbi, seda nii lihtsalt inimlikus kui professionaalses mõttes? Näpunäited Moskvast lahkujalt mantlipärijale.
Vestlemas Karmo Tüür ja Krister Paris, ERR korresponent Moskvas.
Salvestise pikkus 16:12, faili suurus ca 15 Mb. Saade eesti keeles

Laen pleierit ...

-----


33. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (13.05.2013).
Teemaks CEURUS ehk Center for EU - Russian Studies. Tartu ülikooli juures tegutseb juba mitmendat aastat omanäoline projekt CEURUS, mis keskendub Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni suhete uurimisele. Mis see täpsemalt siiski on, kuskohast tekkis idee, kuidas leiti rahad, mida tehakse ja mis saab edasi?
Vestlemas Karmo Tüür ja Piret Ehin, CEURUS-keskuse juht.
Salvestise pikkus 12:59, faili suurus ca 12 Mb. Saade eesti keeles

Laen pleierit ...

-----


32. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (07.05.2013).
Teemaks euroskeptitsism Venemaal. Venemaa eliidi hulgas on kombeks rääkida nõrgast Euroopast. Kuidas see aga haakub jutuga vajadusest sõlmida strateegiline partnerlus Euroopa Liiduga? Mida see tähendab Eesti ja piirileppe jaoks?
Vestlemas Karmo Tüür ja Andrei Makarõtšev, CEURUS-keskuse külalisprofessor.
Salvestise pikkus 15:495, faili suurus ca 15 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


31. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (30.04.2013).
Teemaks energeetika. Jutuks Venemaa energiakandjate väliskaubanduse detsentraliseerimine, vedelegaasi terminalide tulevik Balti riikides ja EK-VF energodialoog.
Vestlemas Karmo Tüür ja Andrei Belõi, CEURUS-keskuse külalisprofessor.
Salvestise pikkus 16:55, faili suurus ca 16 Mb. Saade vene keeles

Laen pleierit ...

-----


30. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (12.10.2012).
Teemaks Gruusia-Venemaa suhted. Gruusias hiljuti toimunud parlamendivalimiste valguses vaatleme kolme küsimust: missugune näib Gruusiast vaadatuna olevat Venemaa välispoliitika Gruusia suhtes; missugune on Gruusia enda poliitika Venemaa suhtes ja; mis võib reaalselt edasi juhtuda nendes suhetes?
Vestlemas Karmo Tüür ja George Khelashvili, Tbilisi riikliku ülikooli professor.
Salvestise pikkus 14:40, faili suurus ca 34 Mb.

Laen pleierit ...

-----


29. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (27.05.2012).
Teemaks Venemaa Föderatsiooni uus valitsus. Peale Putini ja Medvedevi kohtadevahetust uuenes u 2/3 võrra valitsuskabineti koosseis. Millest on tingitud selline raputus ning kas võib siit lugeda välja ka mingeid muudatusi poliitikas?
Vestlemas Karmo Tüür ja Jüri Maloverjan, Moskva BBC toimetuse ajakirjanik.
Salvestise pikkus 15:54, faili suurus ca 22 Mb.

Laen pleierit ...

-----


28. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (27.04.2012).
Teemaks Ukraina roll Transdniestria konflikti reguleerimises. Transdniestria / Pridnestrovje konflikt näeb välja väga erinevalt, sõltub kelle silmadega seda vaadata. Konflikti vahetute osapoolte - Moldaavia ja Transdniestria seisukohad on diametraalselt erinevad. Kuid kuidas näeb seda olukorda nö oluline kolmas osapool ehk Ukraina?
Vestlemas Karmo Tüür ja Dmitri Levus, Ukraina politoloog.
Salvestise pikkus 18:01, faili suurus ca 17 Mb.

Laen pleierit ...

-----


27. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (12.04.2012).
Teemaks Venemaa-Afganistani-NATO kolmnurk. Venemaa jaoks on Afganistan olnud pikki aegu äärmiselt huvitav ja samas problemaatiline piirkond. Kunagisest rivaliteedikohast lääneriikidega on see aga muutunud omamoodi koostööpunktiks ... ja seda veel oma nö peavaenlase ehk NATO'ga. Kuidas ja miks - sellest räägimegi.
Vestlemas Karmo Tüür ja Harri Tiido, Eesti diplomaat Brüsselis.
Salvestise pikkus 15:06, faili suurus ca 14 Mb.

Laen pleierit ...

-----


7 26. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (10.04.2012).
Teemaks muudatused Venemaa parteimaastikul. Venemaal on algatatud mitmeid muudatusi seadusandluses, sh parteide registreerimise lihtsustamise teemal. Mida see reaalses elus tähendada võib ja kas sellise muudatuse taga võib näha ka struktuurseid muudatusi?
Vestlemas Karmo Tüür ja Mihail Zaharov, väljaande polit.ru ajakirjanik.
Salvestise pikkus 22:49, faili suurus ca 21 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


25. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (07.04.2012).
Teemaks valimised Jaroslavlis. Selle vana ja väärika, ehkki mitte Venemaa kõige olulisema linna linnapea valimiste teine voor osutus millegipärast sündmuseks, kuhu saabus kohale massiliselt vaatlejaid. Mis seal toimus ja millist sõnumit nende valimiste tulemused endas kannavad?
Vestlemas Karmo Tüür ja Jekaterina Vinokurova, väljaande gazeta.ru ajakirjanik.
Salvestise pikkus 17:02, faili suurus ca 16 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


24. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (04.04.2012).
Teemaks MGIMO Eesti klubi. Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi juurde on tekkinud Eesti klubi. Misasi see on ja millega tegeleb? Kuidas on elada ja õppida Venemaa välisministeeriumi juures tegutsevas Moskva tippülikoolis inimesel, kes on otsustanud Eesti lippu kanda?
Vestlemas Karmo Tüür ja Sofia Afanasjeva, MGIMO Eesti klubi üks juhte.
Salvestise pikkus 15:13, faili suurus ca 14 Mb.

Laen pleierit ...

-----


23. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (01.03.2012).
Teemaks Venemaa peale valimisi. Moskva Carnegie keskusel valmis hiljuti mahukas analüüs Venemaa tulevikust 'Venemaa 2020' Mis on need tõenäolised tulevikustsenaariumid? Mis muutub peale valimisi?
Vestlemas Karmo Tüür ja Nikolai Petrov, Moskva Carnegie keskuse analüütik.
Salvestise pikkus 16:14, faili suurus ca 15 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


22. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (23.02.2012).
Teemaks Läti õppetunnid. Läti referendumi tulemused on teada, kuid mis saab edasi? Missugused õppetunde peaks kõigest toimunust omandama Läti kui riik? Mis emotsioonidega väljusid protseissid poolt- ja vastuhääletajad? Kas kõigest sellest on midagi õppida ka välistel vaatlejatel?
Vestlemas Karmo Tüür ja Viktor Makarov, Läti haridusministri nõunik integratsiooni alal.
Salvestise pikkus 16:18, faili suurus ca 16 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


21. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (13.02.2012).
Teemaks Venemaa protestid. Kes on need inimesed, kes on tulnud Venemaa tänavatele, on neil mingi ühisnimetaja? Kas Moskva ja Peterburi käitub selles laines ühtemoodi? Mida on kõik see andnud Venemaa (kodaniku-)ühiskonnale?
Vestlemas Karmo Tüür ja Elena Nikiforova, Peterburi sõltumatu sotsioloogiliste uuringute keskuse teadur.
Salvestise pikkus 16:56, faili suurus ca 16 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


20. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (08.02.2012).
Teemaks Läti referendum vene keelele riigikeele staatuse andmise osas. kes ja miks seda taotlevad? Kas ja kuivõrd on idee taga tunda välismõju? Miks jõuti refendumini alles nüüd, ehkki mõte ise pole ju uus?
Vestlemas Karmo Tüür ja Andis Kudors, Läti Ida-Euroopa poliitika uuringute keskuse direktor projektijuht.
Salvestise pikkus 15:51, faili suurus ca 15 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


19. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (06.02.2012).
Teemaks transiit. Kui oluline on ikkagi transiit Eesti jaoks ja millist rolli mängib Eesti suurtes transiidiskeemides? Kas nö idatransiit ehk Venemaale minevate ja sealt tulevate kaupade liigutamine on meie jaoks möödapääsmatu variant? Kui reaalsed on plaanid kujundada Eestist nö jaotusjaam ehk hub? Kas Venemaaga äri ajamisel asjad edenevad?
Vestlemas Karmo Tüür ja Ago Tiiman, Eesti logistikaklastri projektijuht.
Salvestise pikkus 17:29, faili suurus ca 17 Mb.

Laen pleierit ...

-----


18. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (12.01.2012).
Teemaks Venemaa armeereform. Mis vajab Vene sõjaväes muutmist? Kas käimaolev armeereform suudab neid muudatusi ellu viia? Mida kõik see võiks tähendada Eesti jaoks?
Vestlemas Karmo Tüür ja Kaarel Kaas, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur.
Salvestise pikkus 18:49, faili suurus ca 18 Mb.

Laen pleierit ...

-----


17. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (30.12.2011).
Teemaks Venemaa aastal 2011. Mis toimus Venemaal lõppeval aastal sisepoliitikas, välispoliitikas, majanduses? Mis jäi sõelale postiivset ja negatiivset?
Vestlemas Karmo Tüür ja Viacheslav Morozov, Tartu ülikooli CEURUS programmi professor.
Salvestise pikkus 18:14, faili suurus ca 17 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


16. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (23.12.2011).
Teemaks Moskva meeleolud. Peale 4.detsembril toimunud parlamendivalimisi hakkas olukord Venemaal - aga eelkõige Moskvas - käärima. Eks rahulolematuse märke oli ennemgi, kuid nüüd tuli rahvas tänavatele ning hakkas esitama poliitilisi nõudmisi. 10.detsembril toimunud protestide jätkuüritusena peaks midagi suuremat toimuma juba homme, 24.detsembril - ning seda taas mitte ainult Moskvas. Mis toimub? Sellest räägimegi.
Vestlemas Karmo Tüür ja Krister Paris, Eesti rahvusringhäälingu korrespondent Moskvas.
Salvestise pikkus 17:41, faili suurus ca 17 Mb.

Laen pleierit ...

-----


15. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (25.11.2011).
Teemaks vene idee. Miks peab Venemaal endal tegelam Venemaa uurimisega. Mida tähendab nn vene idee tänapäeval? Milliseid välispoliitilisi samme võib endaga kaasa tuua taoline enesemõtestamine?
Vestlemas Karmo Tüür ja Igor Tšubais, Moskvas tegutseva Venemaa uurimise keskuse juht.
Salvestise pikkus 15:22, faili suurus ca 15 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


14. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (6.11.2011).
Teemaks mälukonfliktid Venemaa endise impeeriumi ruumis. Mida räägivad meie enese-müüdist kooliõpikud? Kas neid uurides on võimalik mõista, miks on endise impeeriumi südamaa ja äärealade vahel nii olemsulik konflikt? Saates jutuks võrdlev analüüs Eesti, Gruusia, Ukraina ja Venemaa kollektiivsetest mäludest
Vestlemas Karmo Tüür ja Heiko Pääbo, Tartu ülikooli lektor ja ABVKeskuse pikaajaline liige.
Salvestise pikkus 17:44, faili suurus ca 16 Mb.

Laen pleierit ...

-----


13.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (11.10.2011).
Teemaks setud Eesti ja Venemaa vahel. Mida kujutab endast see rahvakild? Miks on eesti poolel kultuurililise projektina tajutav küsimus Venemaa poolel tajutav poliitilisena? Kas setudel on kanda mingi roll kahe riigi vahelistes suhetes?
Vestlemas Karmo Tüür ja Igor Taro, ERR korrespondent Setomaalt.
Salvestise pikkus 13:52, faili suurus ca 13 Mb.

Laen pleierit ...

-----


12.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (30.09.2011).
Teemaks valimised ja välispoliitika. Kas seekordses nö suures valimistsüklis (järjestikused parlamendi-ja presidendivalimsied) on midagi erinevat võrreldes eelmise korraga? Miks otsustati korraldada Putin/Medvedev vangerdus ära juba nüüd, miks ei oodatud ära esimesi valimistulemusi? Kas seoss valimistega on oodata mingeid muudatusi välispoliitiises retoorikas?
Vestlemas Karmo Tüür ja Arkady Moshes Soome välispoliitika instituudist.
Salvestise pikkus 14:57, faili suurus ca 14 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


11.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (21.09.2011).
Teemaks Pravoje Delo. Kes ja miks lõi sellise poliit-moodustise nagu Pravoje Delo? Miks sinna etteotsa pandi Mihhail Prohorov ja miks ta sama kiirelt sealt kõrvale astus? Kas iseseisev (ja veel enam liberaalne) poliitiline jõud on Venemaal ülüldse võimalik?
Vestlemas Karmo Tüür ja Anton Aleksejev - ERR korrespondent Moskvas.
Salvestise pikkus 14:52, faili suurus ca 14 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


10.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (14.09.2011).
Teemaks nö Peterburi vangerdus. Miks võeti Peterburi linna parlamendi kätega maha VF parlamendi ülemkoja spiiker, Spravedlivaja Rossia juht Sergei Mironov? Miks viidi väga omapärase meetodiga Peterburi senine kuberner Valentina Matvienko üle sellesama ülemkoja etteotsa? Ning miks pandi uueks kubernriks Georgi Poltavtšenko? Kas selle taga võib näha mingit laiemat skeemi või on tegu puhtalt tehniliste vangerdustega?
Vestlemas Karmo Tüür ja Vladimir Jushkin - Balti Venemaa uurimise keskuse juht.
Salvestise pikkus 16:05, faili suurus ca 15 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


9.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (16.08.2011).
Teemaks Venemaa - Euroopa liidu viisavabadus. Juba aastaid on Venemaa Föderatsioon rääkinud vajadusest sisse seada Euroopa Liiduga vähemalt lihtsustatud viisarezhiim, pikemas perspektiivis aga koguni viisavabadus. Mis on Venemaa motiivid selle taotlemisel ja missugused takistusi näeb Euroopa? Mida tähendavad Soomes kõlavad eriarvamused? Mida võiks kõik see endaga kaasa tuua Eesti jaoks?
Vestlemas Karmo Tüür ja Erkki Bahovski - ajakirjanik, euroametnik ja ABVKeskuse liige.
Salvestise pikkus 15:34, faili suurus ca 15 Mb.

Laen pleierit ...

-----


8.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse jutusaade (10.08.2011).
Teemaks 3 aastat Gruusia sõjast. Kolm aastat on möödunud kurikuulsast kuupäevast 08.08.08. Missugune on Gruusia ametlik seisukoht? Sõda jätkub paljuski nö propagandarindel, sh läbi filmide - kas mõni neist on parem kui teine? Mis võiks olla optimaalseks lahendiks ja kes saaks sellele kaasa aidata?
Vestlemas Karmo Tüür ja Ruslan Abašidze - Gruusia suursaadik Eestis.
Salvestise pikkus 17:55, faili suurus ca 17 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


7.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (12.07.2011).
Teemaks 20 aastat reforme venemaalase pilguga. Hiljutine põhjalik uurimus venemaalaste suhtumisest 20 aastat tagasi toimunusse ja järgnenule. Mida nad hindavad, mida kahetsevad, millest mõtlevad meie idanaabrid, vaadates tagasi NLiidu lagunemisele ja edasistele ümberkorraldustele
Saadet on lihtsam jälgida, kui saate samal ajal ise uurimust sirvida.
Vestlemas Karmo Tüür ja Aimar Altosaar - sotsioloog, poliitik ja ettevõtja ning ABVKeskuse pikaajaline liige.
Salvestise pikkus 17:27, faili suurus ca 16 Mb.

Laen pleierit ...

-----


6.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (04.07.2011).
Teemaks Läti asend ja roll idatransiidis. Kui oluline see üldse Läti jaoks on? Kas Moskva-Riia raudteeühendu on Läti jaoks olulisem kui Rail Balticu projekt? Mida võib endaga kaasa tuua segadus Air Balticu ümber?
Vestlemas Karmo Tüür ja Veiko Spolitis - Läti politoloog, kaitseministri parlamentaarne sekretär ning ABVKeskuse pikaajaline liige.
Salvestise pikkus 17:20, faili suurus ca 16 Mb.

Laen pleierit ...

-----


5.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (28.06.2011).
Teemaks Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum, Venemaa majandusdiplomaatia eredaim sündmus. Mis roll sellel üritusel on ning mida sellel kõneldu räägib Venemaa eliidi meeleoludest?
Vestlemas Karmo Tüür ja Stanislav Tkachenko - foorumil osalenud Peterburi rahvusvahelise majanduse ekspert.
Salvestise pikkus 14:36, faili suurus ca 14 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


4.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (17.06.2011).
Teemaks Venemaa Föderatsiooni poliitika Kaspia regioonis. Kui lai on see regioon Moskva jaoks ning miks on ta oluline?
Vestlemas Karmo Tüür ja Aleksei Vlasov Moskva riiklikust ülikoolist (MGU).
Salvestise pikkus 13:19, faili suurus ca 13 Mb. (saade vene keeles)

Laen pleierit ...

-----


3.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (11.06.2011).
Teemaks Venemaa uus poliitmoodustis ehk Rahvarinne, võimupartei Edinaja Rossia nö laiendus. Misasi see on ning milleks teda tarvis läheb?
Vestlemas Karmo Tüür ja Jaanus Piirsalu - pikaajaline korrespondent Moskvas.
Salvestise pikkus 13:21, faili suurus ca 13 Mb.

Laen pleierit ...

-----


2. Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (04.06.2011).
Teemaks IMEMO prognoos maailma majanduspoliitilistest arengutest 2030 aastani ning nende arengute mõju Venemaale.
Vestlemas Karmo Tüür ja Raivo Vare - Eesti ekspert Venemaa majanduse alal.
Salvestise pikkus 17:48, faili suurus ca 17 Mb.

Laen pleierit ...

-----


1.Venemaa veerandtund: ABVKeskuse iganädalane jutusaade (29.05.2011).
Teemaks Vene-Ukraina suhted, vestlemas Karmo Tüür ja Tiit Matsulevits - endine Eesti suursaadik Ukrainas.
Salvestise pikkus 20:39, faili suurus ca 20 Mb.
Vabandan heli kvaliteedi pärast - tegu on esimese katsetusega!

Laen pleierit ...