Publikatsioonid

Akadeemilised publikatsioonid

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,


1997

Eesti julgeolek: väikese riigi ellujäämine uues julgeolekupoliitilises olukorras. Toomas Riim, 1997 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Venemaa "lähivälismaa"-poliitika realistliku jõudude tasakaalu teooria valguses. Ott Ummelas. 1997 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.


1998

Balti riikide ekspordikonkurentsivõime võrdlev analüüs SRÜ riikidega. Vahur Ertis, TÜ majandusteaduskond

Eesti kohalik poliitiline eliit. Anneli Tarkmeel. 1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Emerging ethnic democracy in Estonia and Latvia. Vello Pettai, 1998

Inimõiguste probleem Eestis 1990.-ndate aastate Eesti ajakirjanduse põhjal. Elle Silva,1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Konflikti teooriad. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline konflikt. Margit Sarv, 1996 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Mitteeestlased ja valimised Eestis 1992-1996. Urmas Kask,1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Muulaste integreerimine Eesti ühiskonda läbi hariduspoliitiliste valikute. Ülle Sulg,1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Russia and democracy. Raivo Vetik, TÜ politoloogia osakonna lektor

Sõltumatute riikide ühendus. Liina Areng. 1998 uurimustöö

Ukraine and Belarus: Regime Transitions and State Building After the Collapse of Soviet Union. Taavo Lumiste. 1998 a uurimustöö

Vene parteid Eestis. Ingrid Laidvee, 1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Venemaa külma sõja järgne geopoliitika välispoliitilise strateegiana. Kaimo Kuusk. 1998 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas.

Venemaa parlamentarismi mõningaid arengujooni. Karmo Tüür. Töö kursuse Parliamentary Government raames.

The Ethnopolitics of Integration in Estonia and Latvia. Vello Pettai


1999

Contemporary International Influences on Post-Soviet Nationalism: The Cases of Estonia and Latvia. Vello Pettai

Eesti mõtteline asend maailma poliitilisel kaardil. Geopoliitilise mõtestamise võimalustest. Saima Oras, 1999 bakalaureusetöö politoloogia osakonnas

Eesti valitsevad koalitsioonid – teooria ja reaalsus. Kaili Roopalu, 1999 bakalaureusetöö politoloogia osakonnas

Enlarging North Atlantic Treaty Organization: A Possible Security Guarantee for the Baltic States. Assar Luha MA thesis, 1999, Department of Political Science, University of Tartu

Huvigruppide tüübid ja nende mõju Eesti poliitikale. Indrek Tani, 1999 bakalaureusetöö politoloogia osakonnas

SRÜ kui rahvusvaheline organisatsioon. Liina Areng, 1999 a. bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas

Venelaste integratsioon Eesti ühiskonda. Maarja Püvi, 1999 bakalaureusetöö politoloogia osakonnas

Venemaa rahvuslikud huvid suhetes lähisvälismaaga Marko Mölder. Kirjanduspõhine analüüs, 1999 a. kevad

Väljakutsed Venemaa tulevikule. Karmo Tüür & Nikolai Mezhevich

Joining North Atlantic Treaty Organization: The Role of Beliefs in Estonian Foreign Policy-Making. Toomas Riim, MA thesis at Uppsala University, 1999

Estonia’s Sovereignty in Perspective of EU Accession. Rethinking traditional constitutional concepts. Anneli Albi BA thesis at Tartu University Law Faculty Chair of International and European Law 1999

Majanduslike sanktsioonide tulemuslikkus välispoliitikas Eesti-Vene suhete näitel. Viljar Veebel, 1999 bakalaureusetöö politoloogia osakonnas.


2000

Baltikumi julgeolekukeskkond ja riskid Eestile. Ants Laaneots, 2000

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni riikidevahelised läbirääkimised aastatel 1990–1994. Kristina Kallas, 2000 peaseminaritöö

Estonia on its way towards a multicultural society. Annika Avikson, Bachelor Thesis Tartu 2000

Estonia’s security policy options 1991-1999. Gert Antsu MA Thesis 2000

Democratic multiculturalism: a new model of national integration. Raivo Vetik, 2000

Naturalisatsioon kui integreerija. Alan Rood, 2000 Bakalaureusetöö politoloogia osakonnas

Pskov, Leningrad Regions and Estonia: Transborder Co-operation or Competition? Eero Mikenberg, conference paper, 2000 February

Should Russia Break Up. Rein Taagepera Conference paper 2000

The Morality of Secession of Kaliningrad Region. Katrin Uba, paper for course International Ethics, 2000

Totaalkaitse riigikaitsesüsteemina. Ants Laaneots, 2000


2001

Building a Common Security Space? The case of the Estonian-Russian Border Area. Jevgenia Viktorova, 2001

Democratic Dimensions of Administrative-Territorial Reform. The Case of Estonia from the Perspective of Local Democracy. Kadri Jushkin, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

Piiriülene koostöö: Eesti-Vene näide. Karmo Tüür, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

Eesti välispoliitika tegijate NATO-diskursus 1998-2001. Maria Mälksoo, bakalaureusetöö TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonnas, 2001

Väikeriigi välispoliitilise identiteedi kujundamine Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi 1990. aastate näitel. Heiko Pääbo, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

Läänemereriikide riikide vaheliste kaubavoogude modelleerimine. Mario Lambing, MA töö TÜ majandusteaduskonnas, 2001

Security-Political Environment of the Baltic Sea Region: an Estonian Perspective. MA thesis by Jaan Murumets, March 2000 at Naval Postgraduate School Monterey, California

Riigipea roll parlamentaarse riigi välispoliitikas: Eesti ja Läti. Kristo Põllu, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

Julgeolekugarantiid Balti rikidele. Sigrid Ester Tani, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

Baltic Sea Region and Northern Dimension – competing region-building projects? Ene Must, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

NORTHERN DIMENSION: as a Strategy for a Small Nation State Finland to Survive. Annukka Kataja, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001

SÕJALISE KOOSTÖÖ TULEVIK: Balti näide. Kai-Helin Kaldas, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas, 2001


2002

E-democracy: The Case of Estonia. Rain Rannu. BA thesis at Dep. of Public Administration, University of Tartu, 2002

Füüsilisest väiksusest suuremaks käitumine: Väikeriigid Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (PECS) kontekstis. Marko Ringo, bakalaureusetöö TÜ Politoloogia osakonnas 2002

Приграничное сотрудничество России и Эстонии: текущее состояние, проблемы, перспективы. Karmo Tüür, Andrei Krashevski 2002

Перспективы новой внешней политики Эстонии по отношению к России: от стабильной инерции негативизма к позитивному взаимодействию? Karmo Tüür, Andrei Krashevski 2002

Parteidevaheline võitlus postkommunistlikes riikides: Balti riikide näide. Kadri Vilder, 2002 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas

Venemaa Föderatsiooni riiklike julgeolekukontseptsioonide ja sõjaliste doktriinide võrdlus. Rainer Fogel, 2002 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas

Eesti valijate vasak-parem vaated. Kadri Lühiste, 2002 bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakonnas


2003

Russian Diaspora Politics in the Context of Estonia: Diaspora Participation in the Policy-Making Process. Tatjana Doroško, Bachelor Thesis at Department of Public Administration, University of Tartu,2003

Totaalkaitsesüsteemi olemus ja rakendamine: totaalkaitsesüsteem Eesti riigikaitsesüsteemina. Margus Valdre, bakalaureusetöö TÜ avaliku halduse osakond, 2003

Estonian Internal Security System and Policy. Lauri Lugna, BA Thesis at Department of Public Administration, University of Tartu,2003

The European Union’s Federal Development: Increasing Challenges on the Accession Negotiations. Anne Härmaste, MA thesis, Department of Political Science, 2003


2004

Venemaa geopoliitiline mõte XXI sajandil. Ain Post, bakalaureusetöö Audentese erakooli rahvusvaheliste suhete teaduskonnas, 2004

Capability of Dependency Policies of Great Power Towards a Geostrategic Subregion: Case Studies of the Us-Central America and Russia-The Baltics. Heiko Pääbo, MA thesis, Department of Political Science, 2004

Eesti Venemaa-poliitika lähtealused. ABVKeskuse töörühma ekspertiis Riigikogu väliskomisjoni ja Eesti Välispoliitika Instituudi tellimusel. Töörühma liikmed: Tatjana Doroško, Mart Nutt, Heiko Pääbo, Toomas Riim, Juhan Sillaste, Ago Tiiman, Karmo Tüür, Raivo Vare

Балтийский регион и Россия на Балтике: специфика позиционирования. Nikolai Meževich

Mänguteoreetiliste käsitluste rakendamise otstarbekusest väikeriigi ja suurriigi bilateraalsete suhete analüüsimisel: Eesti ja Venemaa vahelised konfliktsituatsioonid. Thor-Sten Vertmann, bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakonnas, 2004


2005

Identity and Institutions Shaping Cross-Border Cooperation: A Comparative Study of Cross-Border Cooperation in the Estonian-Russian and Romanian-Moldovan Borderlands. Julia Boman MA Thesis, Department of Political Science, University of Tartu, 2005

Ajakirjandusvabaduse roll demokratiseerumisprotsessides. Postkommunistliku Venemaa näide. Astrid Kannel magistritöö TÜ politoloogia osakonnas, 2005

NATO laienemine: kas väärtustest juhinduv protsess? Liis Jemmer bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2005

Etnopoliitilised konfliktid riigi-ehitamisel. Sõdadevaheline Tšehhoslovakkia ja postkommunistlik Eesti Vabariik. Reigo Lokk MAtöö, TÜ ajaloo osakond, 2005


2006

The Evolution of Estonian Security Options During the 1990s. Kai-Helin Kaldas, MAthesis, Royal Military College of Canada

Eesti–Vene suhete representatsioon Postimehes ja Eesti Päevalehes 2005. aasta esimesel poolaastal. Tiina Jurjeva BAtöö, TÜ Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond,

Identiteet ja välispoliitika: Venemaa identiteedinarratiiv ja Eesti-poliitika 2005. Mailis Hudilainen TÜ politoloogia osakond, 2006

Poliitilise klassi kujunemine uues demokraatias: parlamendikandidaatide sotsiaaldemograafiline analüüs Eesti, Läti, Leedu näitel. Külliki Kübarsepp bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakond, 2006

Siirderiigi valitsuse poliitikad separatistlike konfliktide lahendamiseks: Gruusia näitel. Kaire Ruus bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2006

EESTI LÄBIRÄÄKIMISKÄITUMINE – kultuuriline analüüs Venemaaga peetud piiriläbirääkimiste ja Euroopa Liiduga peetud liitumiskõneluste näitel. Hannes Krause bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2006

The Model of Ethnic Control: Case Study Latvia. Triinu Kaljuorg bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2006

Riigi välispoliitiliste identiteetide muutumine: Eesti-Vene suhted 1991-2005. Maria-Alisa Rannajõe bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2006

Venemaa välispoliitika dünaamika Balti riikide suunal. Madis Roll bakalaureusetöö, TÜ politoloogia osakond, 2006

Петербургские эстонцы: идентичность и использование СМИ. Veronika Mahtina MAtöö, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond 2006

The Dynamics of federalism in Russia : a study of formal and informal power resources of the regional chief executives in Russian centre-region relations. Söderlund, Peter, PhD thesis at Department of Social Sciences at Åbo Akademi University in Vasa 2006

Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis. Riigikogu väliskomisjoni tellimusel valminud uurimus. Andres Kasekamp, Andres Mäe, Anna-Maria Galojan, Sulev Soosaar, Jaan Uustalu, Villu Vares, Gert-Rüdiger Wegmarshaus

„Teise“ diskursiivne konstrueerimine: Tšetšeeni iseseisvuslaste kuvand eesti meedias 1996., 1999. ja 2004. aastal „Eesti Päevalehe“ ja „Postimehe“ näitel. Maarja Klaas bakalaureusetöö TÜ ajaloo osakonnas 2006


2007

Tooraineekspordi mõju demokratiseerumisele: Kasahstani näide. Alo Raun, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakond, 2007

Eesti julgeolekupoliitiliste põhimõtete ühilduvus Euroopa Liidu omadega. Lauri Luht, bakalaureusetöö TÜ riigiteaduste erialal, 2007

Venemaa läbirääkimispositsiooni kujunemine liitumiskõnelustel WTO-ga. Sten Klaasen, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakond, 2007

Režiimi siirded: Valgevene ja Ukraina. Taavo Lumiste, bakalaureusetöö TÜ politoloogia osakond, 2007

Роль русских военных деятелей в общественной и культурной жизни Эстонской Республики 1920-1930-х гг. и их литературное наследие. Roman Abisogomjan, magistritöö TÜ vene kirjanduse kateedris, 2007

Eesti-Vene suhete olemus erinevatel rahvusvaheliste suhete analüüsitasanditel. Hetkeseis ja arengusuunad. Vilma Kesküla, bakalaureusetöö Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonnas 2007

Leedu välis- ja julgeolekupoliitilised kaalutlused arenguabi andmisel Ukrainale. Laura Pakaste, bakalaureusetöö TÜ riigiteaduste erialal, 2007


2008

Implications of 9/11 for the United States’ Relations with Russia. Andres Peets, BA thesis, Institute of Government and Politics, University of Tartu, 2008

Inventing Tradition: The Day of National Unity in Russia. Asja Mihhailitšenko, BA thesis, Institute of Government and Politics, University of Tartu, 2008

Sõltuvus riikidevahelistes suhetes: Venemaa ja Ukraina suhete näitel 1991-2007. Käthlin Saluveer, BAtöö TÜ Riigiteaduste erialal, Tartu 2008

Euroopa naabruspoliitika efektiivsuse sõltuvus liitumisperspektiivi puudumisest Moldova näitel. Aleksandra Kamilova, BAtöö TÜ Riigiteaduste erialal, Tartu 2008


2009

De facto iseseisvate riikide tunnustamine. Abhaasia, Kosovo, Lõuna-Osseetia ja Transnistria näitel. Siret Seisonen, BAtöö TÜ Riigiteaduste erialal, Tartu 2009

Naaberriigi mõju de facto riigile: Armeenia - Mägi-Karabahhia, Venemaa – Abhaasia ning Etioopia – Somaalimaa juhtumite põhjal. Olga Tšerjomuškina, BAtöö TÜ Riigiteaduste erialal, Tartu 2009


2010

Legal aspects of Russia’s trade disputes with The European Union. Kristjan Aruoja, BA thesis, Insitute of Public Law, University of Tartu, 2010

Arengukoostöö adressaatidest doonoriteks: mõjurid ja loogika Eesti, Läti, Leedu päästeametite näitel. Eveli Kuuse, MAtöö TÜ rahvusvaheliste suhete erialal, Tartu 2010

Enesemääratlemise otsingud Abhaasias, Mägi-Karabahhis ja Transnistrias. Tajo Oja, MAtöö TÜ rahvusvaheliste suhete erialal, Tartu 2010

Mägi-Karabahhia konflikti lahendamatus. Ivika Nõukas, MAtöö TÜ rahvusvaheliste suhete erialal, Tartu 2010

Eesti 2007. a. aprillirahutuste kajastamine Vene noorteorganisatsioon Naši kodulehel Allar Lepa, MAtöö TÜ semiootika erialal, Tartu 2010

Legitimacy of Political Power in Putin's Russia Jevgeni Ossinovski, MA dissertation at Departmernt of Government, London School of Economics and Political Science, London 2010


2011

Ontoloogilise julgeoleku dilemma Vene Föderatsiooni NATO idasuunalise laienemise diskursuses perioodidel 1998-2002 ja 2005-2008. Käthlin Saluveer, TÜ riigiteaduste instituudi magistritöö, Tartu 2011

Mis teeb de facto riigist vasallriigi? Transnistria-Venemaa suhete ja sõltuvuste analüüs. Aleksandra Kamilova, TÜ riigiteaduste instituudi magistritöö, Tartu 2011

Comparing EU and Russian Influence in Central and Eastern Europe. Madis Roll, TLÜ riigiteaduste instituudi magistritöö, Tallinn 2011

Eesti rahvusvähemuse julgeolekustamine Pihkva oblasti näitel. Joel Kallis, TÜ riigiteaduste instituudi magistritöö, Tartu 2011

Venemaa rahvusvahelised suhted Eesti ja Lätiga mõjutatuna vene vähemusest asukohamaades. Liisi Noode, TLÜ riigiteaduste instituudi bakalaureusetöö, Tallinn 2011

Suhtumine Euroopa Liitu majanduslanguse taustal, Balti riikide näitel. Maila-Liisa Liiv, TLÜ riigiteaduste instituudi bakalaureusetöö, Tallinn 2011

Potential of Collective Memory Based International Identity Conflicts in Post-Imperial Space. Comparison of Russian Master Narrative with Estonian, Ukrainian and Georgian Master Narratives. Heiko Pääbo, TÜ doktoritöö, Tartu 2011

Communicating Georgia. Georgia's information campaign in the 2008 war with Russia. Artur Jugaste, MA thesis, Department of Journalism, Media and Communication. Stockholm University, 2011 (vt ka “gruusiaprsoda.wordpress.com”)

Venemaa teema 2010. aasta eesti- ja venekeelses Postimehes Pilleriin Lillemets, TÜ ajakirjanduse instituudi bakalaureusetöö, Tartu 2011


2012

Riiklik identiteet kui välispoliitika kujundaja: Eesti välispoliitiliste erisuste seletamine Venemaa ja Gruusia näitel. Helga Kalm, TÜ riigiteaduste instituudi bakalaureusetöö, Tartu 2012

2013

Piiriülene koostöö Pihkva oblasti juhtum 2012-2013. Karmo Tüür, uurimuse aruanne, Tartu 2013