Kirjandus

Aaloe, A., Bauert, H., Soesoo, A. 2006. Kukersiit – Eesti põlevkivi. MTÜ GeoGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Eichwald, E. 1852. Dritter Nachtrag zur infusorienkunde Russlands. Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou, 25, 2, 41-48

Heinsalu, Ü. 1970. Aluspõhja glatsiotektoonilisi lasumusrikkeid Kirde-Eestis. – Eesti Loodus 21, 2, 118–120.

Jaanusson, V. 1995. Confacies differentiation and upper Middle Ordovician correlation in the Baltoscandian Basin. Eesti TA Toimetised. Geoloogia, 44, 2, 73-86

Kajak, K. 1999. Eesti kvaternaarisetted. Kaart mõõtkavas 1: 400 000. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 34 lk.

Kaljo, D. 2002. Faatsiesed, paleogeograafia ja kliima. Eesti Entsüklopeedia, 11, Tallinn, 103-105

Kessel, H., Punning, J.-M. 1995. Läänemeri ja tema arengulugu. Rmt.: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 219-228

Kleesment, A. 1997. Devonian sedimentation basin. In Raukas, A. and Teedumäe, A. (eds). Geology and Mineral Resources of Estonia, p. 205-208. Internet

Kleesment, A., Nestor, H., Soesoo, A. 2006. Devon Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Lõokene, E. 1961. Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taaandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. Geoloogiline kogumik, ENSV TA Loodusuurijate Selts, 84-103

Mens, K., Miidel, A., Raukas, A. 2003. Loodus: pinnavormid. Rmt: Miidel, A., Raukas, A. (toim). Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa. Vaivara, Sillamäe, Toila. Tallinn, TA Kirjastus, 10-19

Mens, K., Pirrus, E. 1997. Vendian - Tremadocian clastogenic sedimentation basins. In Raukas, A. and Teedumäe, A. (eds). Geology and Mineral Resources of Estonia, p. 184-191. Internet

Mens, K., Pirrus, E. 1997. Lõunapooluse jahe hingus. Eesti Loodus, 6, 255-257

Miidel, A., Tavast, E. 1978. Eesti mattunud orud. Eesti Loodus, 2, 105-110

Männil, R. 1966. Balti basseini areng ordoviitsiumis. Valgus, Tallinn, 200 lk. (vene keeles)

Nestor, H. 2002. Pealiskorra ehitus ja areng. Stratigraafiline jaotus. Eesti Entsüklopeedia, 11, Tallinn, 101-103

Nestor, H. 1997. Eesti geoloogilise ürgajaloo tähtsündmused. Eesti Loodus, 3, 108-111

Nestor, H., Einasto, R. 1997. Ordovician and Silurian carbonate sedimentation basin. In Raukas, A. and Teedumäe, A. (eds). Geology and Mineral Resources of Estonia, p. 192-204. Internet

Nestor, H., Soesoo, A. 2006. Silur Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J. 2006. Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Nõlvak, J. 1998. Ajamärgid Narva jõel. Eesti Loodus, 5/6, 278-279

Nõlvak, J. 1999. 60 miljonit aastat käega katsuda. Eesti Loodus, 8, 321-323

Orviku, K. 1926. Rändpangaseid Eestis. Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 33, 48-56

Orviku, K. 1930. Die Glazialschollen von Kunda-Lammasmägi und Narva-Kalmistu (Eesti). – LUS Aruanded 36: 1–12.

Orviku, K. 1946. Tartu linna hüdrogeoloogia. Tartu Riikliku ülikooli Toim., Geol. ja Geograafia, 1, 1-53

Peets, J. 2001. Muinasaja kella kruttides. Horisont, 1, 14-17

Perens, H., Kala, E. 2007. Paekivi - Eesti rahvuskivi. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Pirrus, E. 1997. Eestimaa siis, kui teda veel polnudki. Eesti Loodus, 4, 161-163

Pirrus, E. 2001. Eesti geoloogia. Tallinn, TTü Kirjastus, 72 lk.

Pirrus, E. 1992. Freshening of the late Vendian basin on the East European Craton. Eesti TA Toimetised. Geoloogia, 41, 3, 115-123

Pirrus, E. 2003. Hetkeks avanenud paekallas. Eesti Loodus, 5, 49

Pirrus, E., Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A. 2006. Vend ja kambrium Eestis ning Lõuna-Soomes. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Ploom, K., Suuroja, K. Suuroja, S. 2012. Sinimägedest ja teistest sinisavi dislokatsioonidest. Eesti Geoloogiakeskus, XX Aprillikonverents, Tallinn, 38-40

Punning, J.-M. 1982. Balti mere eustaatilised kõikumised Holotseenis. Rmt.: Ookeanide ja merede tasemete kõikumine viimase 15 000 aasta jooksul, Moskva, lk. 134-143 (vene keeles)

Puura, V. 2002. Aluskorra ehitus ja kujunemine. Eesti Entsüklopeedia, 11, Tallinn, 101

Põldvere, A. 2003. Kagu-Eesti rikas põu. Eesti Loodus, 7/8, Internet

Põldvere, A. . 2012. Kagu-Eesti karbonaatne Devon pakub geoloogile üllatusi. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 11/1, 69-77

Rattas, M. Kalm, V. 2004. Liustiku varjatud looming. Eesti Loodus, 1, 22-25 Internet

Raukas, A. 2002. Pinnakatte ehitus ja kujunemine. Kvaternaari stratigraafia. Eesti Entsüklopeedia, 11, Tallinn, 105-107

Raukas, A. 1995. Aluspõhja reljeef. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 62-68.

Raukas, A. 1995. Kvaternaari ladestu. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 68-71.

Raukas, A. 1995. Pinnakate. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 92-118.

Raukas, A., Karhima, A. 2007. Liustike pärandus Lõuna-Soomes ja Põhja-Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Rosentau, A., Ristna, M. 1999. Püssapalu and Nogopalu gravel and sand pits. In: Kirsimäe, K. & Ainsaar, L. (eds.) /Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology - Southern Estonia. Excursion Guide, May 18/–/23, 1999,/ Tartu, p. 31.

Rosentau, A., Vassiljev, J. , Hang, T., Saarse, L., Kalm, V.. 2009. Development of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Quaternary International 206, 16–23.

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Tallinn, Valgus, 224 lk.

Rähni, E. 1961. Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestist. Geoloogiline kogumik, ENSV TA Loodusuurijate Selts, 70-83

Suuroja, K. 2008. Balti klint – loodus ja ajalugu. Geotrail KS, Tallinn

Tavast, E., Raukas, A. 1982. Eesti aluspõhja reljeef. Valgus, Tallinn, 193 lk. (vene keeles)

Viiding, H. 1995. Eesti territooriumi kuuluvus, struktuuriline jaotus ja tektooniline iseloomustus. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 41-43.

Viiding, H. 1995. Aluskord, selle ehitus ja liigestus. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 43-46.

Viiding, H. 1995. Pealiskord ja selle ehitus. Rmt: Eesti Loodus (koost. A. Raukas), Tallinn, Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, 46-57.

 

«Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu»

«TÜ geoloogiamuuseum»