Tänuavaldused


Kodulehe valmimise eest olen väga tänulik kolleegidele Juho Kirsile ja Maris Rattasele (Tartu Ülikooli geoloogia osakonnast). Isiklikult tänan koolitustel osalenud ja oma fotosid jaganud õpetajat Lemmi Oravat ning kolleege geoloogiamuuseumist: Külli Kübarat, Mai Seppelit, Ivo Paalitsat ja Tõnu Pani. Väga tänulik olen erinevate firmade esindajatele ja mäemeestele, kes võimaldasid meile sissepääsu karjääridesse: Raul Aalde (Reinu karjäär, TREV2), Halvar Laomets (Marinova karjäär, TREV2); Vello Veinberg (Imara-Tabina karjäär, O-I Production Estonia ) ja Priit Friidemann (Ambose karjäär, AS Kiirkandur).

Eriti tänan Keskonnainvesteeringute Keskust (KIK), kelle vahendite abil viidi läbi kõik koolitused, välitööd ja valmis koduleht.

Reinu karjäär

Ambose karjäär

Tabina karjäär

Marinova karjäär  

«Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu»

«TÜ geoloogiamuuseum»