Iseseisva töö lehed paljandites

 1. Paljandi tööleht - Narva panga kirjeldamine

 2. Paljandi tööleht - Udria panga kirjeldamine

 3. Paljandi tööleht - Reinu karjääri kirjeldamine

 4. Paljandi tööleht - Saviranna ja Ülgase fosforiidikaevanduse kirjeldamine

 5. Paljandi tööleht - Tabina liivakarjääri, Marinova dolomiidikarjääri ja Nogopalu liiva-kruusakarjääri kirjeldamine

   

  «Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu»

  «TÜ geoloogiamuuseum»