Läänemeri jääajajärgsel ajal

Seoses maakoore vertikaalliikumiste ja hüdroloogiliste tingimuste muutumisega leidsid ka Holotseenis (viimase 11 700 aasta jooksul) aset olulised muutused Läänemere arenguloos. Paleogeograafilised rekonstruktsioonid Läänemere arengu kohta Holotseenis on võrdlemisi detailsed, sest setetes leidub ohtralt floora ja fauna säilmeid, mis võimaldavad kindlaks määrata looduslikke tingimusi. Läänemere arengustaadiumid Holotseenis on saanud oma nimetused tüüpiliste subfossiilsete limuseliikide järgi. Mererannikul laiunud metsade koostise seaduspärased muutused abistavad samuti Läänemere arenguloo selgitamist. Jääajajärgsete veekogude soolsuse muutuste selgitamisel on heaks abimeheks stabiilsete isotoopide hulga määramine limuste kodades.

Joldiameri

Antsülusjärv

Litoriinameri

Limneameri

 

«Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu»

«TÜ geoloogiamuuseum»