Eesti mullad


Muldade klassifikatsiooni järgi on mullad jaotatud vastavalt nende profiili ehitusele, st seal esinevatele horisontidele ja toimivatele protsessidele. Nad on jaotatud liikideks, mis on edasi ühendatud alltüüpideks ja tüüpideks. Järgnevas käsitluses ei ole rangelt lähtutud klassifikatsioonist, vaid on esitatud Eestis laiemalt levinud mullad: