Mulla ehitus


Mullaprotsesside toimimise tulemusena jaguneb muld vertikaalläbilõikes üksteise peal lasuvateks erineva koosseisu ja värvusega kihtideks, mida nimetatakse mulla horisontideks. Neid tähistatakse ladina tähtedega. Eesti muldades on tähtsamad alljärgnevad:

Mulla vertikaalses läbilõikes esinevad horisondid nende lasuvuse järjekorras, moodustades mulla profiili (näit. A-B-C või A-E-B-C). Horisontide arv on eri muldadel erinev, olenevalt mulla lähtekivimi koostisest ja mullaprotsessidest. Eestis on neid enamasti 2-5. Mulla üldine tüsedus, mida need horisondid haaravad (mullatüsend) ulatub mõnekümnest sentimeetrist kuni pooleteise meetrini, olles õhem Põhja-Eestis ja tüsedam Kesk- ja Lõuna-Eestis.