Erineva mullastikuga piirkonnad


Muldkatte erinevuste järgi on Eesti territoorium täpsemal käsitlusel jaotatud 8 piirkonnaks:Skeem 2. Erineva mullastikuga piirkonnad