Paepealsed mullad ehk paepealsed rendsiinad (profiil A-D)


Rähkmullad ehk rähksed rendsiinad (profiil A-C või A-B-C) levivad Põhja- ja Lääne-Eestis ning läänesaartel. Lähtekivimiks on enamasti rähkne, hall moreen. Need on tugevasti rähksed (kivised), huumusrikkad, aluselise reaktsiooniga, osalt põuakartlikud liivsavimullad. Rähaks nimetatakse teravaservalisi lubjakivikesi, mille läbimõõt on 1-10 cm.

Looduslikel aladel kasvavad siin sinilille kuusikud. Vähem põuakartlikud, tüsedama huumushorisondi ja keskmise viljakusega variandid on põllustatud, moodustades üle poole nende muldade üldpindalast.

Foto 1. Väga õhuke rähkne rendsiina glatsioflufiaalsetel veeristel Lelles Raplamaal (foto L. Reintam)