Mulda kujundavad tegurid


Muld tekib ja areneb rea tegurite mõjul, millest peale eelmainitud taimede ja mikroorganismide tegevuse on veel tähtsamad