Kahepaiksed ehk amfiibid


Kahepaiksed ehk amfiibid (Amphibia) on kõige algelisemad maismaaselgroogsed. Kahepaiksed põlvnevad Devonis elanud vihtuimsetest kaladest. Esimesed kahepaiksed, stegotsefaalid ehk katispealised, olid väga lähedased nii oma aja vihtuimseile kui ka hilisemaile roomajaile; suurimate pikkus ulatus kuni 4 meetrini. Kahepaiksete varaseimateks esindajateks loetakse perekondi Ichthyostega ja Acanthostega. Kahepaiksed on kõigusoojased.

Tänapäeva tuntumad kahepaiksed on konnad.
a b
Foto 1. Ichthyostega sp., a - kolju kipskoopia, Ülem-Devon, Ida-Gröönimaa; b - rekonstruktsioon

Joonis 1. Maismaa asustamine: puutüvel ja all paremal on algeline kahepaikne Ichthyostega, vasakul all kopskalad ja paremal üleval vihtuimne kala