Soomuslimused


Soomuslimused on lamedad, raskesti eristatava peaga merelimused. Seljapoolt katab 8-st plaadist koda, elavad mere põhjas.

Joonis 1. Mardiklimuse (Chiton) rekonstruktsioon