Luksed käsijalgsed ehk brahhiopoodid


Luksete käsijalgsete ehk brahhiopoodide (fotod 1-2) kõige iseloomulikumaks tunnuseks on kojapoolmeid ühendav lukumehhanism (fotod 1a, 1d).
a b c d e f
Foto 1. Luksed käsijalgsed: a, b, c - Cyrtonotella kukersiana kukersiana (Wysogorski), Ordoviitsium, Kohtla-Järve, Kukruse lade; d, e, f - Clitambonites schmidti schmidti (Pahlen), Kohtla-Järve, Kukruse lade
c
Foto 2. Lukne käsijalgne Estonomena estonensis (Bekker), Kohtla-Järve, Kukruse lade