Karbid


Karbid (Bivalvia) on vees elutsevad, kahest poolmest koosneva lubikojaga ja lameda kehaga limused. Karpidel ei ole eristunud pead ega lõugu. Neil on 2 paari liistaklõpuseid ja liikumiselundina talitlev tugev lihaseline jätke - jalg (joonis 1).

Vanimad karpide kivistised pärinevad Kambriumi settekivimeist, eriti rohkesti leidub neid aga Meso- ja Kainosoikumi settekivimeis.

Joonis 1. Karbi rekonstruktsioon

Foto 1. Ahtioconcha auris Öpik, Küttejõu, Ordoviitsium, Kukruse lade

Foto 2. Karp Ilionia prisca Hisinger, Paadla, Silur, Paadla lade

Foto 3. Karp Gryphaea corrugata Say., Kriit, Lõuna-Kansas

Foto 4. Austrikarp Ostrea callifera Lamarck, Paleogeen, Eotseen, Weinheim


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar