Kitiinikud ehk kitiinloomad


Kitiinikud ehk kitiinloomad on väljasurnud planktiline, teadmata sugulusega mereliste organismide grupp.

Neid on kasutatud kõikide nüüdisaegsete stratigraafiliste skeemide korreleerimiseks. Ordoviitsiumi ladestust on neid leitud umbes 130, Siluri ladestust 100 liiki. Kujult on nad kelluka-, kurika-, nuia-, pulga- ja pudelikujulised, esineb ka ümaraid ja amforat meenutavaid vorme. Tavaliselt on nad 0,2-0,4 mm pikad, väiksemad küünivad 0,05 mm, suuremad 2,3 mm-ni. Kesta aines on veel määramata. Tegu on keeruka keemilise koostisega orgaanilise ainega (pseudokitiiniga), mis ei lahustu isegi kontsentreeritud soolhappes. Kitiinikute kohta ei ole veel täpselt teada, kas nad kuuluvad looma-, taime- või koguni seeneriiki ja kas nad olid ainu- või hulkraksed.Foto 1. Kitiinloom