Merisiilikud


Merisiilikud on ümara (fotod 1) või lameda kehaga (läbimõõduga kuni 30 cm) okasnahksed.

Eesti haruldaseim okasnahkne merisiilik (Bothriocidaris pahleni) on leitud Eesti Ülem-Oordoviitsiumi Haljala lademest (joonis).
a b
Joonis. Merisiilik Bothriocidaris: a - fossiil, b - rekonstruktsioon
a b c d e
Foto 1. Merisiilikud: a, b - Micraster cortestudinarius Goldfuss, Kriit, Põhja-Prantsusmaa; c - Cidaris claviger ärakukkunud okastega, Kriit, Sussex; d - merisiiliku sisevalatis, Neogeen, Miotseen, Minorca; e - tänapäevane siilik, Norra


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar