Foraminifeerid


Foraminifeerid ehk kambrilised (Foraminifera) on juurjalgsete hulka kuuluvad ainuraksed. Nende ainu- või hulgikambrilistest (peamiselt lubiainest) kodadest on moodustunud suur osa maailmamere põhjasetteist (globigeriinhiib) ja settekivimeist (fusuliin- ja nummuliitlubjakivi, kriit jt).
a b c - sisevaade
Foto 1. Foraminifeer Nummulites complanatus Lamarck, Paleogeen, Eotseen, Simferoopol, Ukraina