Kasutatud kirjandus


Clarkson, E. N. K. 1993. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Chapman & Hall, 434 lk.

Haines, T. 2000. Dinosauruste radadel. Looduslooline ülevaade. Varrak, 288 lk.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H. 1980. Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Abimaterjal õpetajale. Tallinn, 67 lk.

Levin, H. L. 1999. The Earth Through Time. Saunders College Publishing, 568 lk.

Stanley, S. M. 1986. Earth and Life Through Time. W. H. Freeman and Company, New York, 690 lk.

 

Siluri kivististest

Isakar, M., Ebbestad, J. O. R., Peel, J. S. 1999. Homeomorphic gastropods from the Silurian of Norway, Estonia and Bohemia. Norsk Geologisk Tidsskrift, 79, 281-288. PDF (6157 K)