Teod


Teod ehk kõhtjalgsed ehk gastropoodid (Gastropoda) on meres, magevees ja maismaal elavad ühtse lubikojaga limused (fotod 2-4). Tigude keha koosneb peast, jalast ja sisusekotist, mis asetseb spiraalses, harvemini mütsi- või napakujulises kojas (joonis).

Vanimad tigude kivistised on teada Kambriumi ladestust (foto 1), eriti rohkesti leidub neid aga Meso- ja Kainosoikumi settekivimeis.

Joonis. Teo rekonstruktsioon

Foto 1. Tigu Aldanella kunda Öpik, Alam-Kambrium, Kunda
a b
Foto 2. Teod: a - Subulites radiata (Eichwald), Ordoviitsium, Lasnamäe lade; b - Subulites amphora (Eichwald)

Foto 3. Tigu Galeodea buchii Boll, Paleogeen, Oligotseen, Weinheim

Foto 4. Tänapäevane tigu Pterocera millepoda Lamarck, Kvaternaar, India ookean


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar