Hõlmikpuud


Hõlmikpuud (Ginkgoales) ilmusid Hilis-Permis, levisid laialt Mesosoikumis ning Kriidi lõpus surid peaaegu välja. Praeguseks on säilinud ainult üks reliktne liik Ginkgo biloba (joonis).


Joonis. Hõlmikpuu Ginkgo biloba lehe rekonstruktsioon

Foto 1. Hõlmikpuu Peeter Süda tänavas, Tallinnas


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar