Elu areng Maal


Tuhandeid aastaid on inimkond vaaginud küsimusi: mil moel maailm alguse sai? kuidas elu tekkis? kust pärinevad loomad ja taimed?
Välja on pakutud mitmeid seletusi müütilistest oletustest teaduslike hüpoteesideni.

15. sajandil arvutas Salisbury anglikaani piiskop James Ussher "Piiblile" tuginedes välja, et Maa loodi kell 9 hommikul 20. oktoobril 4004. aastal eKr. Sellest peale on Maa vanus järjest kasvanud.

Praeguste arvutuste järgi on Maa ligikaudu 4,6 miljardit aastat vana. Allolevast maakoore kihtide tekkimise järjekorda kujutavast tabelist (nn geoloogilise ajaarvamise ehk geokronoloogilisest skaalast) on kerge leida erinevatele ajastutele iseloomulikke organisme ja taimi (mida allpool, seda vanemad).

EOON AEGKOND AJASTU VANUS (MILJONIT AASTAT)
Fanerosoikum Kainosoikum Uusaegkond Kvaternaar 1,806
Neogeen
23,03
Paleogeen
65,5
Mesosoikum Keskaegkond Kriit
145,5
Juura
199,6
Triias
251
Paleosoikum Vanaaegkond Perm
299
Karbon
359,2
Devon
416
Silur
443,7
Ordoviitsium
488,3
Kambrium
542
Proterosoikum Agueoon
2500

4600

Arhaikum ürgeoon

Kasutatud kirjandus

Pildistatud kivististe register

Käesolev lehekülg on osa TÜ geoloogiamuuseumi kodulehest ning selle on koostanud ja HTMLinud Mare Isakar erinevate algmaterjalide põhjal.
Copyright © 2003 Mare Isakar