Kalasisalikud


Kalasisalikud ehk ihtüosaurused (Ichthyosauria) olid Kesk-Triiasest kuni Kriidi ajastu lõpuni elanud kalalaadsed roomajad. Vara-Triiases ilmusid hiiglaslikud merekiskjad notosaurused ja plakodondid (joonis 2). Notosaurused olid loivataoliste jäsemetega pikasabalised kalasööjad (joonis 1) ja plakodondid olid töntsakad roomajad, kes toitusid kividele kinnitunud limustest (joonis 1).

Joonis 1. Triiase kalasisalikud: A, C - notosaurused, B - Hilis-Triiases väljasurnud plakodont

Joonis 2. Mesosoikumi mereroomajate levik