Kivististe määraja

Määraja abil on iseseisvalt võimalik määrata kollektsioonis olevad 9 Eestis enamlevinud kivistist.

Välimus
Iseloomulikud tunnused
Kivistise nimetus
Kivistise foto
Lüliline keha
Trilobiit koosneb peakilbist, lülilisest kehaosast ja sabakilbist Trilobiit
Kahe poolmega koda
Koja poolmed on ebavõrdsed, kaetud rõõnete ja kontsentriliste ringidega Käsijalgne
Pirnjas
kuni
ümmargune
Pirnja ovaali või kera pinnal on enamasti märgatavad korrapärased plaadikesed Merikera
Okslikud või
poolsfäärilised
Oksa raokesed või poolsfääriliste eksemplaride välispind on kaetud imeväikeste augukestega Sammalloomad
Kruvispiraalne
või
lamespiraalne koda
Spiraalne koda keerdub kas kruvilaadselt või lamedalt, võib-olla kaetud skulptuuriga Teod
Sirge või
keerdunud koda
Sirgel või lamespiraalselt keerdunud koja pinnal on näha kambrite vaheseina jooned Nautiloidid
Ebamäärane
kera, kuhik
või pätsike
Kihilise siseehitusega heledad ebamäärased kuhiku ja pätsikese taolised kivistised Stromatopoorid
Ümar või
poolsfääriline koloonia
Koloonia pealispinnal on näha prismalised, ovaaljad või ümmargused augukesed Tabulaadid
Kolmnurkne kuni
kooniline karikas
Kooniline kuni kolmnurkne karikas, mille välispinnal on märgatavad kasvujooned ja karika sees radiaalsed septid Rugoosid


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar