Linnud


Linnud (Aves) on selgroogsed, kellel on suled ja tiivad. Ehituselt ja põlvnemiselt on linnud lähedased roomajaile. Esimesed linnud on teada Juura ajastust (ürglind - arheopterüks).
a b c d
Foto 1. Ürglinnu Arheopteryx lithographica kipskoopia, Kesk-Juura, Solnhofen; a - üldvaade; b - pea; c - küünised tiiva otsas; d - rekonstruktsioon


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar