Merikera


Merikerad ehk tsüstiidid olid merepõhjale kinnitunult elanud meripungad. Nad olid väga vormiderohked, enamasti oli neil ümmargune, munajas või pirnjas korrapärane, kindla plaatide arvuga või korrapäratu, paljudest plaatidest koosnev kuni 10 cm kõrgune skelett. Nad kinnitusid lülilise varre abil merepõhja.

Vanimad merikerade kivistised on teada Kambriumi ladestust, eriti rohkesti leidub neid aga Ordoviitsiumis, Devonis surid nad välja.
a b c
Foto 1. Merikera Echinosphaerites: a - rekonstruktsioon; b - Echinosphaerites aurantium suprum Hecker, Kohtla-Järve, Ordoviitsium, Kukruse lade; c - Echinosphaerites aurantium suprum Hecker, Erra, Ordoviitsium, Uhaku lade
a b c
Foto 2. Merikerad: a - rekonstrktsioon, b - Heliocrinites araneus (Schlotheim), Uhaku, Ordoviitsium, Uhaku lade, c - Heliocrinites balticus Eichwald, Lasnamägi, Uhaku lade

Foto 3. Bockia laevis Hecker, Ubja, Ordoviitsium, Kukruse lade

Foto 4. Hemicosmites extraneus (Eichwald), Alliku, Ordoviitsium, Jõhvi alamlade


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar