Limused ehk molluskid


Limused ehk molluskid on pehme, segmenteerumata, enamasti bilateraalsümmeetrilise kehaga selgrootud. Esimesed molluskid ilmusid juba Kambriumi alguses ja evolutsioneerusid kiiresti. Nende keha, mida ümbritseb enamasti tugev lubiainesest koda, on harilikult eristunud peaks (karpidel see puudub), selgmiseks sisusekotiks ja kõhtmiseks jalaks. Peas on suuava ja enamasti ka kombitsataolised jätked ja silmad. Suurimad limuste klassid on teod, lasnjalgsed, soomuslimused, peajalgsed, karbid ja torbiklimused.

Joonis 1. Limuste lihtsustatud klassifikatsioon