Torbiklimused


Torbiklimused (Monoplacophora) on algelised merelimused. Torbiklimuseid peeti väljasurnuiks, kuid 1952. aastal avastati esimene nüüdisaegne liik. Eluviisilt on nad põhjaloomad, keda kattis selgmine karbipoole (joonis 1). Esimesed kivistised on leitud juba Kambriumi kivimitest ja nad kadusid Devonis.

Joonis 1. Torbiklimuse karbi välis- ja sisevaade ning rekonstruktsioon