Kambriumi plahvatus


Kambriumi plahvatuse teeb märkimisväärseks suure hulga erinevate skeletiga hulkraksete peaaegu üheaegne ilmumine. Eelkambriumist on teada hulgaliselt pehmekehalisi organisme, kuid skeletiga organismid ilmusid alles Kambriumis arvukate eri taksonitena. Igal juhul oli see oluliseks sündmuseks elu arengus. Esimesed skeletiga organismid olid kõik väikesed ja neid on seetõttu nimetatudki väikesteks kestaga kivististeks (small shelly fossils - SSF).

Ihnofossiilid ehk ka elu jäljed on teada juba Eelkambriumist. Kambriumi alul suurenes elu jälgede osatähtsus tohutult, sest suurenes nii nende hulk kui ka leviku ulatus (skeem 2). See tõestab, et Kambriumi alguses evolutsioneerusid oluliselt ka pehmekehalised organismid.

Kui osadel Kambriumi hõimkondadel on selged järeltulijad ka tänapäeval (lülijalgsed, käsijalgsed, okasnahksed, molluskid), siis eksisteeris terve rida veidra väljanägemisega organisme, kellel puuduvad otsesed järglased (Burgess Shale, Hiina).
a b c
Skeem 1. Trilobiitide roomamisjäljed (a, b), elu jäljed Rusuphycos (c), Vara-Kambrium, Utria


Skeem 2. Organismide tegevust peegeldavad elu jäljed: 1 - puhkust; 2 - puurimist; 3 - roomamist; 4 - toidu otsinguid; 5 - toitumist