Roomajad


Roomajad ehk reptiilid (Reptilia) on esimesed tõelised maismaaselgroogsed. Roomajad põlvnevad algelistest kahepaiksetest. Esimesed massiivse kehaga roomajad kujunesid Kesk-Karbonis. Permis algas roomajate kiire evolutsioon, mille tagajärjel arenesid paljud taim- ja loomtoidulised maismaaroomajad: hiidsisalikud ja kiskeluviisiga tekodondid, lendavad tiibsisalikud ning veelised kalasisalikud.

Mesosoikumit võib nimetada roomajate aegkonnaks. Mesosoikumi ehk Keskaegkonna lõpus suri enamik roomajaid välja.

Tänapäeva tuntumad roomajad on kilpkonnad, krokodillid ja sisalikud.