Rüünialaadsed


Rüünialaadsed olid lihtsa ehitusega olulised algelised ürgraikad. Nad olid juba tõeliste paksude soontega väikeste soomusjate lehtedega eostega paljunevad taimed. Tuntuim Devoni perekond on rüünia (skeem 1).


Skeem 1. Kesk-Devoni soontaim rüünia (Rhynia)