Stratigraafia


Stratigraafia on geoloogia haru, mis käsitleb maakoort moodustavate kivimkehade vanuselist järjestust ja ruumilisi suhteid ning määrab nende suhtelise vanuse. Biostratigraafia on stratigraafia haru, mis uurib paleontoloogilist meetodit rakendades kivististe põhjal maakoore kihtide suhtelist vanust. Põhineb organismide evolutsiooni etappidel, st. et ühtedes kihtides esinevad ühesugused kivistised ja teistes teised. Ainult ühes kihis esinevaid kivistisi nimetatakse juhtkivististeks (skeem 1). Leides sellise kivistise, saame kindlalt väita, et tegu on just selle ühe ja ainsa kihiga.

Skeem 1. Sarnased trilobiidid ja käsijalgsed viitavad kihi samaegsele tekkele

Kuna liigid evolutsioneeruvad (muutuvad) aja jooksul ja väljasurnud liigid ei ilmu enam kunagi hiljem, siis saab neid kasutada teatud kihtide ligikaudse vanuse määramiseks. Geoloogia lähtub eeldusest, et normaal-lasuvuse korral allpool lasuvad kihid on vanemad kui ülal olevad kihid. Samal ajal moodustunud kivimid sisaldavad aga sarnaseid kivistisi, mis võimaldabki erinevates piirkondades asuvaid kihte võrrelda.