Stromatoliit


Stromatoliit on sinikate (sinivetikad) ja osa bakterite elutegevuse toimel mere- või magevees tekkiv lubiainest moodustis. Stromatoliite on enim troopilises madalas merevees, kus vee soolsus kõigub. Stromatoliidid on kujult korrapäratud, mügarjad, koorikjad või sammasjad, nende pikkus ulatub mõne meetrini ja kõrgus on 1,2 meetrit. Siseehituselt on nad peenekihilised, kiirjad või teralised. Neid leidub Eelkambriumi setteist alates.

Eestis on nad eriti iseloomulikud Siluri lademetele. Stromatoliitidele lähedase tekkega on onkoliidid, kuid need on kujult ümarjad (foto 1). Onkoliidid on kihilised lubiainest moodustised, mis tekkisid bakterite ja vetikate järkjärgulisel kasvamisel setteosakeste ümber.

Foto 1. Onkoliit, Ohtja, Saaremaa, Silur


Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar