Teriodondid


Teriodondid ehk loomahambulised (Theriodontia) on väljasurnud kiskeluviisiga roomajad, kes elasid Hilis-Permist kuni Kesk-Juurani. Kuna nad olid paljude tunnuste poolest lähedased imetajatele, peetakse neid viimaste eellasteks.