Tiibsisalikud


Tiibsisalikud ehk pterosaurused (Pterosauria) olid Hilis-Triiasest kuni Vara-Juurani elanud kiskeluviisiga lendavad roomajad. Lendamist võimaldas neil eesjäsemete ja keha vahel olev lennunahk (joonis 1).

Joonis 1. Tiibsisaliku rekonstruktsioon

Joonis 2. Kalu jahtivad lendavad roomajad - pterosaurused