Trilobiidid


Trilobiidid on Paleosoikumi ehk Vananaegkonna (Kambriumist kuni Permini) madalmeredes elanud lülijalgsete klass. Tuntakse umbes 10 000 liiki (1500-2000 perekonda). Enamus trilobiite olid väikesed (3-10 cm pikkused) lamedad loomad, kelle keha kattis 3 pikiosaks (kaarja teljeosa ja lamedad küljed) jaotuv kitiinkest, mis koosnes

peakilbi seljapoolel oli 2 liitsilma, mille kuju oli liigiti erinev. Kõhupoolele kinnitusid tundlad, nendest tagapool kaheharulised jäsemed (joonis 1b). Pelaagilised trilobiidid sõid mikroplanktonit, põhjatrilobiidid mudaorganisme. Suure levila tõttu, eriti Kambriumis ja Ordoviitsiumis, olid trilobiidid olulised stratigraafias. Eesti Kambriumist on tuntud 1 perekond, Ordoviitsiumist üle 75 perekonna ja Silurist 19 perekonda (kokku üle 450 liigi).
a b
Joonis 1. Trilobiidi rekonstruktsioon
a b c d e f
Foto 1. Trilobiidid: a - Paraceraurus aculeatus (Eichwald), Ülem-Ordoviitsium, Kukruse lade, Kohtla-Järve; b - Asaphus lepidurus Nieszkowski, Kohtla-Järve, Ordoviitsium, Kukruse lade; c - Asaphus (Neoasaphus) cornutus holmi Schmidt, Kohtla-Järve, Ordoviitsium, Kukruse lade; d - Hoplolichas conicotuberculatus (Nieszkowski), Kohtla-Järve, Ordoviitsium, Kukruse lade; e - Toxochasmops wesenbergensis (Schmidt), Ülem-Ordoviitsium, Rakvere lade, Rakvere; f - Calymene conspiqua Schmidt, Ohesaare, Silur, Ohesaare lade;