Uudised
Töötajad
Kogud
Andmebaasid
Näitused
Ajalugu
Haridus
  Üldine geoloogia
  Elu areng Maal
  Kivimid ja mineraalid
  Eesti maavarad
  Eesti geoloogiline ehitus
  Geoloogilised vaatamis-
väärsused
  Eesti mullad
  Meteoriidid
  Geoteadused ja ühiskond
Lingid
English
Haridus

Ülikooli töötajate perepäev geoloogiamuuseumis 25. oktoobril 2013

Toimus kulla ja aarete otsimine, investeerimine linna rajamisse, plahvatuslik elanikkonna kasv, panga ülevõtukatse kohaliku vütspoodniku poolt, üleüldine kaos...

Fotod

 
Geoloogiamuuseumi koolitused 2013. aastal

Eesti geoloogiliste vaatamisväärsuste koolitused õpetajatele ja õpilastele

TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel toimuv programm jätkub 2013. aastal Eesti geoloogiliste vaatamisväärsuste teemaliste koolitustega. Projekti eesmärgiks on TÜ geoloogiamuuseumi infovahetuse ja õpitegevuse arendamine praktiliste programmide koostamise ja läbiviimise teel. Projekti käigus koostatakse infoprogramm külastatatud Eesti geoloogilistest vaatamisväärsustest, valmistatakse vastavad õppematerjalid, viiakse läbi koolitused muuseumis ja tutvutakse geoloogiliste objektidega looduses. Laiemaks eesmärgiks on kasvatada noorte huvi geoloogia vastu.

Programmi välikoolitused (esialgne kava):

 • 25. aprill Tuhala ja Kuimetsa karstialad;
 • 9. mai Ordoviitsiumi vanusega maailma varaseimad riffmoodustised Vasalemma Nordkalk karjääris;
 • 19. september Lahemaa suured rändrahnud;
 • 26. september Devoni kivimid Tori põrgus ja Taali paljandis;
 • 3. oktoober Devoni paljandid Lõuna-Eestis;
Programm kestab 2013. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta märtsini.

Pilte Tuhalast

Pilte Vasalemma karjäärist

Pilte Viru rabast ja Lahemaalt

Pilte Pakri pangalt

Pilte Lõuna-Eestist

 
Geoloogiamuuseumi koolitused 2012. aastal

Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi koolitused on jätkuvalt heade tulemustega. 2011. aasta projekt "TÜ geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus II" Eesti maavaradest valiti välja Keskkonnainvesteeringute keskuse aastaraamatusse. Seal tutvustatakse 2011. aasta parimaid projekte – nn edulugusid, mis on välja valitud "sadade edukate ja innustavate projektide seast" kõigis neis paljudes valdkondades, mida KIK toetab.

Koolielu konkurssidel 2011/12 õ-a sügisveerandil saatis jälle edu geoloogiahuvilisi Tartu Karlova gümnaasiumi õpilasi. Konkursil „IKT vahendid aitavad õppida“ saavutas kolmanda koha Pääsu Silme Vilbaste Tartu Karlova gümnaasiumi 9. klassist töö eest „Õpilugu ehk minu tutvus Google map'iga“ (juh. Anneli Lukason) (http://koolielu.ee/pg/info/readnews/149511). Õpilastele mõeldud Koolielu e-raamatu/e-õpiku konkursil kolmandas kooliastmes sai kolmanda koha Heili Koorm Tartu Karlova gümnaasiumi 9. klassist tööga „Põnev retk Pääskülas“ (juhendaja Anneli Lukason) (http://koolielu.ee/pg/info/readnews/148246).

 
Keskkonnainvesteeringute keskuse projekt Noorgeoloogide õpe Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis /2011-2012/

Projekti käigus toimus geoloogiaalane viktoriin. Vastajaid oli alates 6. klassist kuni 11. klassini, ja ka kaks kollektiivset vastust.
Noorematest olid paremad Anna Maria Rožkov (Tartu Vene Lütseum) ja Artur Lõhmus (Palupera), vanematest Rine Pent (Ülenurme), Kristi Roodla (Rõngu) ja Jaana Olvet (Tallinna Reaalkool), kollektiivsetest vastajatest oli parem Kõrveküla PK 8. klass.

6-9. augustini toimus noorgeoloogide laager Taevaskojas 34 osalejaga, lisaks 4 juhendajat. Laagris tutvuti Taevaskoja kaljudega, õpiti paljandi kirjeldamist, külastati Ilumetsa meteoriidikraatreid, Härma müüre Piusa ääres, Marinova dolomiidikarjääri. Praktikumide ja loengute käigus õpiti fossiile, mineraale-kivimeid, mikroskoobi ja ultraviolettlambi kasutamist. Viimasel päeval toimus ka geoloogia-alane võistlus laagris külastatud paljandite ja omandatud teadmiste kohta.

Projekti käigus toimus lisaks laagrile 27 erineva pikkusega (2-8 tundi, vastavalt ringi, rühma, klassi, kooli soovidele-huvidele) geoloogiaalast koolitust/ekskursiooni, millistel osales kokku 460 erinevat õpilast ja 70 õpetajat.

Erinevatel koolitustel ja laagris osales õpilasi Häädemeeste KK, Paikuse PK, Pärnu ÜG, Pärnu VPK, Pärnu-Jaagupi G, Tartu KiG, Rakvere RG, Tartu TKG, Tartu TG, Tartu WG, Tartu JPG, Tartu MHG, Paide G, Paide ÜG, Saaremaa ÜG, Tääksi PK, Kõrveküla PK, Puhja G, Tallinna RK, Ülenurme G, Elva G, Tartu RG, Sillaotsa PK, Viljandi TKG, TallinnaTG, Haapsalu G, Palupera PK, Võru KG, Tartu FG.

Geoloogiahuvilised õpilased ja õpetajad alati oodatud TÜ Loodusmuuseumi geoloogiamuuseumis, kui on soove geoloogiaalaste koolituste, ekskursioonide, konsultatsioonide osas, või tegutseb kuskil geoloogiahuviliste ring.
Projektijuht geoloogiamuuseumi varahoidja Tõnu Pani tonu.pani@ut.ee

 
Eesti geoloogilise ehituse koolitused õpetajatele ja õpilastele

TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel toimuv programm jätkub 2012. aastal Eesti geoloogia teemaliste koolitustega. Projekti eesmärgiks on TÜ geoloogiamuuseumi infovahetuse ja õpitegevuse arendamine praktiliste programmide koostamise ja läbiviimise teel. Projekti käigus koostatakse infoprogramm Eesti geoloogiast, valmistatakse vastavad õppematerjalid, viiakse läbi koolitused muuseumis ja tutvutakse geoloogiliste objektidega looduses.

Programmi välikoolitused (esialgne kava):

 • 26. aprill Kambriumi ja Ordoviitsiumi kivimid ja kivistised – paljandid Narvas ja Sinimägedel;
 • 10. mai Ordoviitsiumi põlevkivid Ida-Virumaal ja Uhaku karstialal;
 • Siluri lubjakivid Kesk-Eestis;
 • Devoni paljandid Lõuna-Eestis;
 • Siluri rifflubjakivid Lääne-Eestis.
Programm kestab 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta märtsini.

Pilte Lõuna-Eesti karjääridest

Pilte Narvast ja Sinimägedelt

Pilte Udriast ja Kohtla-Nõmme Vanaküla karjäärist

Pilte Reinu ja Ambose karjäärist

Pilte Saviranna ja Ülgase paljandist

Koolitused 2011. aastal

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu 2011. aasta kevadveerandil korraldatud konkursil “Ka väljaspool koolitunde toimub õppimine” saavutas esikoha Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilaste võistkond tööga „Klassist välja“, mis põhines suures osas TÜ geoloogiamuuseumi KIKi projektide välikoolitustel.

Üldgeoloogilised koolitused õpetajatele ja õpilastele Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis

2007. aastal TÜ geoloogiamuuseumis KIKi toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2011. aastal üldgeoloogiliste koolitustega.

Programmi välikoolitused:

 • planeet Maa ehitus (Eesti näitel) - Põhja-Eesti pank Pakri poolsaarel;
 • meteoriitika - Ilumetsa kraatrid;
 • vulkaaniline tegevus Ordoviitsiumi ajastul - vulkaanilise tuha kihid Pääsküla blindaažides;
 • voolava vee tegevus ja karst- Jägala juga ja Kostivere karstiala;
 • mandrijää tegevusest - suured rändrahnud Lahemaal (Toodrikivi ja Mustkivi Pärispea poolsaarel, jt) ja Vooremaa voored.

Pilte Pakrilt

Pilte Kostivere karstialalt ja Jägala joalt

Pilte Ilumetsast

Pilte Lahemaalt

Pilte Pääskülast

Tartu Ülikooli töötajate perepäev geoloogiamuuseumis

Tegevuskoht - California, aeg - 19. sajandi keskpaik. Kullapalavik! See oli perepäeva teema geoloogiamuuseumis 28. oktoobril 2011. Lapsed said proovida kätt "kulla" pesemises, krundi ostus ja maja ehitamises ning muidugi ei puudunud ka kaupmees väikse snäki ja joogiga. Pildistasid K. Kübar ja M. Seppel.

Fotod

29. oktoobril 2010 toimusid ülikooli perepäeva raames muuseumi õppeklassis kaevetööd liivakastis, savikujude voolimine ning geoloogiateemaliste jooniste lahtimõtestamine. Laste tegemisi sellel üritusel pildistas üks juhendajates Mai Seppel.

Fotod üritusest

Koolitused 2010. aastal

Eesti maavarade koolitused õpetajatele ja õpilastele Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis

2007. aastal TÜ geoloogiamuuseumis KIKi toetusel käivitunud projekt jätkus 2010. aastal Eesti maavarade koolitustega. Tööstusliku tootmisega tutvuti OÜ Kiviõli Keemiatööstusele kuuluvas Põhja-Kiviõli karjääris, Sangla turbatööstuses, Kunda tsemenditööstuses, Aseri keraamikatööstuses ja OÜ Saare Dolomiit-Väokivi - Reval Stone lubjakivitööstuses.

Kunda tsemenditööstus

Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär

Sangla turbatööstus

Aseri tellisetööstus

Reval Stone (Väokivi – Saare Dolomiit)

Koolitused 2009. aastal

19. septembril 2009. aastal koolitas Mare Isakar Muraste Looduskoolis retkejuhte Eesti kivististe ja kivimite tundmised.

Pilte Muraste koolituselt

Koolitused 2008. aastal

2007. aastal käivitus TÜ geoloogiamuuseumis KIKi toetusel projekt, mille eesmärgiks on muuseumi õpitegevuse arendamine. Koostati kaks geoloogilist infoprogrammi - Elu areng Maal (kivistised) ja Kivimid-mineraalid. Viidi läbi õpetajakoolitus ja seminarid õpilastele. Praktilised õppused toimusid Pakri poolsaarel, Kallaste pangal, Kalana karjääris, Taevaskojas ja geoloogiamuuseumis.

Pilte Pakrilt

Pilte Kallaste pangalt

Pilte Kalana karjäärist

Pilte Taevaskojast

Koolitused muuseumis

Töölehed

Varasemad programmid

TÜ geoloogiamuuseumis koostati 2001-2003. aastal EL PHARE eesti keele õppe programmi MEIS toetusega õppematerjalid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sisalduvate geoloogia teemade õppimiseks

Sissejuhatus ja autorid

Geoloogia teemad läbi avastusõppe

 • Elu areng Maal   vene k Развитие жизни на Земле (pdf)
 • Kivimid ja mineraalid   vene k Минералы (pdf) Горные породы (pdf)
 • Eesti maavarad   vene k Важнейшие полезные ископаемые Эстонии (pdf) 
 • veel...

  Eesti geoloogiline ehitus kui kihiline kook

 • Eesti geoloogiline ehitus   vene k Развитие и геологическое строение Эстонии (pdf)
 • Geoloogilised vaatamisväärsused   vene k Геологические достопримечательности (pdf)
 • Eesti mullad   vene k Почвенный покров Эстонии (pdf)

 • Meteoriidid

 • Üldine geoloogia