Uudised
Töötajad
Kogud
Andmebaasid
Näitused
Ajalugu
Haridus
  Elu areng Maal
  Kivimid ja mineraalid
  Eesti maavarad
  Eesti geoloogiline ehitus
  Geoloogilised vaatamis-
väärsused
  Eesti mullad
  Meteoriidid
Lingid
English
Geoloogia teemad läbi avastusõppe

TÜ geoloogiamuuseumis koostati 2001-2003. aastal EL PHARE eesti keele õppe programmi MEIS toetusega õppematerjalid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sisalduvate geoloogia teemade õppimiseks

Loengud

 • Elu areng Maal   vene k Развитие жизни на Земле (pdf)

 • Kivimid ja mineraalid   vene k Минералы (pdf) Горные породы (pdf)

 • Eesti maavarad   vene k Важнейшие полезные ископаемые Эстонии (pdf) 
   

  Määrajad

 • Mineraalide määraja   vene k Определитель минералов (pdf)

 • Kivististe määraja   vene k Определитель окаменелостей (pdf)

 • Maavarade määraja   vene k Определитель полезных ископаемых (pdf) 
   

  Katsed

 • Kristalliseerumine   vene k Кристаллизация (pdf)

   Kasvatame kristalle erineva kontsentratsiooniga keedusoolalahuses.

 • Kristalliseerumise kiirus   vene k Скорость кристаллизации (pdf)

   Uurime erinevate soolade kristalliseerumise kiirust. Valmistame KCl ja NaCl küllastunud lahuse kuumas vees. Lahuse jahtumisel kristalliseerub kõigepealt KCl.

 • Gaasi tekkimine   vene k Породы и минералы (pdf)

   Puistame suurtesse plastpudelitesse graniidi killustikku, lubjakivi killustikku ja munakoori ning valame neile äädikat. Kinnitame pudelisuule õhupallid, et registreerida gaasi tekkimine.

 • Ainete reageerimine   vene k Реакционная способность веществ (pdf)

   Valmistame kahes klaasis lahja äädikalahuse. Lisame ühte klaasi söögisoodat ja teise klaasi soola. Vaatame, millised ained omavahel reageerivad.

 • Õhu paisumine   vene k Расширение воздуха при нагревании (pdf)

   Uurime õhu paisumist soojendamisel. Kuumutame keedukolbi, mille suudmele on kinnitatud õhupall.

 • Vee karedus   vene k Жесткость воды (pdf)

   Uurime, kas seebi vahutamine sõltub vees lahustunud ainetest. Lisame seebitüki destilleeritud vette ja kraanivette ning vaatame, kummas vahutab seep paremini.

 • Urbsete ainete puhastusvõime   vene k Очистительная способность пористых веществ (pdf)

   Uurime erinevast materjalist valmistatud filtrite puhastusvõimet. Valmistame kohvifiltrist, vatist, liivast ja savist filtrid, valame neile kohvilahust ja võrdleme läbi filtri tulnud vedeliku puhtust.

 • Ujumine erineva soolsusega lahuses   vene k Плавучесть в растворах с различной соленостью (pdf)

   Ujutame muna erineva soolsusega lahuses. Värske muna vajub vees põhja, soolsuse suurenedes kerkib aga pinnale.
 • Vee voolamine ja rõhk   vene k Глубина воды и давление (pdf)

   Mida sügavamal on veekiht, seda suurem rõhk sellele mõjub. Teeme plastpudelite külje sisse erinevale kõrgusele augud, täidame pudelid veega ja vaatleme august voolava veejoa tugevust.

 • Kütused   vene k Топлива (pdf)

   Süütame väikese koguse bensiini ja etanooli ning võrdleme leegi omadusi.

 • Ehitusmaterjalid   vene k Строительные материалы (pdf)

   Uurime erinevate ehitusmaterjalide korrodeerumist happe toimel. Valame raudnaelale, kriidile ja graniidile lahjat soolhappelahust ning vaatame, millised neist hakkavad lagunema.

 • Gravitatsioonijõud   vene k Сила тяжести (pdf)

   Valmistame erinevad kaldpinnad, millel libistame väikest pappkarpi. Pappkarbi kiirus sõltub kaldenurgast.

 • Hõõrduvate pindade kulumine   vene k Сила трения (pdf)

   Uurime hõõrduvate pindade kulumist. Tõmbame pliiatsiga joone kilele, tavalisele paberile, peenele liivapaberile ja jämedale liivapaberile. Mõõdame pliiatsisöe pikkuse enne ja pärast ning arvutame kulumise.

 • Suspensiooni saamine ja osakeste settimine   vene k Получение суспензии и осаждение частиц (pdf)

   Uurime osakeste settimist sõltuvalt nende suurusest. Valmistame savi- ja liivasuspensioonid ning registreerime settimiskiiruse.