Vulkaaniline tegevus Ordoviitsiumi ajastul - vulkaanilise tuha kihid Pääsküla blindaažides

2011. aasta oktoobris koolitas TÜ geoloogiamuuseumi peavarahoidja Mare Isakar õpetajaid ja õpilasi vulkaanilise tegevuse teemal, külastati Pääsküla blindaaže. Koolitus toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel.

 

Esimesena külastatud blindaaž. Vulkaanilise tuha (bentoniidi) kiht on laest allpool (M. Isakari fotod)

 

Teisena külastatud blindaaž. Bentoniidi kiht on lae kohal.

 

Aatomivarjend

 

Stalaktiit