Planeet Maa ehitus (Eesti näitel) - Põhja-Eesti pank Pakri poolsaarel

2011. aasta 28. aprillill koolitasid TÜ geoloogiamuuseumi töötajad Mare Isakar ja Ivo Paalits õpetajaid ja õpilasi Pakri poolsaare näitel Põhja-Eesti panga geoloogilise ehitusega. Koolitus toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel.

 Retk algas Pakri neeme tipus majaka juures (A. Lukasoni fotod) 

 Pakri panga vaade (M. Isakari foto) 

 Kätte on jagatud välivarustus: kiivrid, geoloogilised vasarad ja iseseisvad ülesanded (A. Lukasoni fotod) 

 Teekond klindilt alla (A. Lukasoni fotod) 

 Vee soolsuse mõõtmine (A. Lukasoni fotod) 

 Pakri panga all (fotod: A. Lukason, M. Kängsepp ja I. Paalits) 

 Murrutuskulpad Alam-Ordoviitsiumi liivakivis (I.Paalitsa ja M. Isakari fotod) 

 Alam-Ordoviitsiumi liivakivil lasub graptoliitargilliit (M. Isakari foto) 

 Püriitsed mugulad Alam-Ordoviitsiumi liivakivis (M. Isakari foto) 

 Merepiiril paljandub Alam-Ordoviitsiumi kollane liivakivi (M. Isakari foto) 

 Plaatjas graptoliitargilliit (A. Lukasoni fotod) 

 Osaliselt säilinud peajalgse kivistis (M. Isakari foto) 

 Lõhelisuse järgi murdunud lubjakivi (M. Isakari foto) 

 Kipsi kristallid graptoliitargilliidil (Markus Kängsepa foto) 

 Uuge pank Paldiski lähedal (A. Lukasoni fotod) 

 Rändkivid - gneiss (M. Isakari fotod) 

 Rändkivid - migmatiit (M. Isakari fotod)