Reinu ja Ambose karjäär

20. septembril 2012 tutvustas TÜ geoloogiamuuseumi peavarahoidja Mare Isakar õpetajatele ja õpilastele Reinu ja Ambosekarjääri geoloogilist ehitust. Koolitus toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel. Pildistasid Mare Isakar, Mai Seppel, Maris Rattas ja Lemmi Orav.

 

Alam-Siluri kivististerikkad lubjakivid Reinu karjääris


Kivististerikas lubjakivi
 

     
 
Borealis-lubjakivi
 
   
Dolomiidi kristallid
 
 

Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivid Ambose karjääris