Videoid maavarade tootmisest

Eesti maavarad

Loodusvarad on looduslikud ressursid mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab. Neid jaotatakse taastuvaiks ehk uuenevaiks (õhk, vesi, muld, mets, ulukid) ja taastumatuiks (maavarad).
Maavaraks loetakse sellist maapõues leiduvat orgaanilist või mineraalainet, mida on võimalik tasuvalt kasutada. Maavara mõiste muutub koos teaduse ja tehnika arenguga. Tänapäeval ei loeta maavaraks näiteks soorauda, millest kuni 18. sajandi lõpuni rauda sulatati. Maavara kaevandatakse maapõuest ja maavarade leiukohta nimetatakse maardlaks. Kui maavarad on maapinna lähedal, on otstarbekam neid kaevandada pealmaakaevandustes ehk karjäärides. Pealmaakaevandamise eelisteks on odavam ja kiirem tootmise ettevalmistamine, võimalus kasutada suure jõudlusega masinaid ning töötingimused on ohutumad ja tervislikumad, kui maa all. Kui maardla asub aga sügaval teiste kivimikihtide all, tuleb rajada allmaakaevandus. Maavarasid kasutatakse enamasti töödeldud kujul, kusjuures lõppsaadused võivad lähteainest oluliselt erineda. Maavarade varud tehakse kindlaks geoloogiliste otsingute ja uuringutega. Leiukohtade uuringute tõepärasust hindab ja detailselt uuritud varu kinnitab Eesti Maavarade Komisjon (asutatud 1990). Väikesele pindalale ja lihtsale geoloogilisele ehitusele vaatamata on Eesti nii maavarade mitmekesisuselt kui ka olulisemate maarete varudelt suhteliselt rikas.

Maavarade klassifikatsioon (Reinsalu, 1998)

I. Põlevad maavarad ehk energeetilised maavarad II. Ehitusmaterjalid
  • Lubjakivi - tsemendi-, ehitus- ja põletuslubjakivi
  • Dolomiit - viimistlus, ehituskivi, klaasidolomiit
  • Graniit - viimistlus- ja ehituskivi
  • Liiv - ehitus-, klaasi- ja vormiliiv
  • Kruus - ehituskruus
  • Savi - tsemendi, rasksulav, keraamiline ja keramsiidisavi
III. Maagid IV. Keemiatoore
  • Fosforiit - ei kasutata
  • Lubjakivi - tehnoloogiline (toore toiduaine-, klaasi-, paberi- jm tööstuses)
V. Muud maavarad

 
Määrajad ja õppevahendid

Iseseisva töö lehed geoloogiamuuseumis

Kirjandust Eesti maavaradest

Tänuavaldused

 
Eesti maavarad on osa TÜ geoloogiamuuseumi kodulehest ning selle on koostanud ja HTMLinud Mare Isakar
Copyright © 2011 Mare Isakar