Mis on mineraalid ja kivimid


Mineraalid on kindla keemilise koostise ja enamasti kristallilise struktuuriga looduslikult esinevad anorgaanilised tahked ained.

Mäekristall Akvamariin Kipsi kristall Amasoniit Väävel

Kivimid on maakoort moodustavad mineraalide kogumid. Mõned kivimid, nagu kvartsiit (puhta kvartsi massid) ja marmor (puhta kaltsiidi massid) koosnevad põhiliselt ühest mineraalist. Enamik kivimeid koosneb siiski mitmest mineraalist.

Graniit Rabakivigraniit Kvartsiit Lubjakivi Granaatkilt

Kasutatud kirjandus

Pildistatud mineraalide ja kivimite register

Käesolev lehekülg on osa TÜ geoloogiamuuseumi kodulehest ning selle on koostanud ja HTMLinud Mare Isakar erinevate algmaterjalide põhjal.
Copyright © 2003 Mare Isakar