Kvartsiit


Kvartsiidid on massiivsed hallid või pruunikad kivimid, mis on tekkinud liivakivide moondumisel (fotod 1, 2, 3). Nad on väga kõvad ja vastupidavad murenemisele.

a b c d
Foto 1. Kvartsiit: a - Altmugberg; b - Alta, Norra; c - Bahia, Brasiilia; d - Elva


Foto 2. Kvartsiit, nn jotnia liivakivi, Utria


Foto 3. Kvartsiit, nn jotnia arkoosliivakivi, Kose

Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar