Kasutatud kirjandus


Kalm, V., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kurvits, T. 1999. Mineraalid ja kivimid. Tartu, 96 lk.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H. 1980. Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Abimaterjal õpetajale. Tallinn, 67 lk.

Rõõmusoks, A., Viiding, H. 1962. Üldine geoloogia. I. Tartu, 165 lk.

Viiding, H. 1984. Eesti kivimid ja mineraalid. Valgus, Tallinn, 248 lk.