Aine geoloogiline ringkäik looduses


Tardkivimid, moondekivimid ja settekivimid on omavahel seotud rohkete siirdevormide kaudu. Näiteks võib sügavamale maakoorde vajunud moondekivim mõnikord sulada või ümber kristalliseeruda, mille tagajärjel tekib tardkivim. Samas võivad maapinnale ulatuvad tard- või moondekivimid mureneda ja laguneda rahnudeks, munakateks, liivaks, saviks jne. Sama võib juhtuda ka settekivimitega (näiteks liivakivi pudeneb liivaks). Tekkinud pude materjal, murend, kantuna edasi tuule, vooluvee või jääga, kuhjub teisal uuesti settena, millest algab järgmine, miljoneid või isegi miljardeid aastaid kestev aine ringkäik maakoores. Kivimite keerukaid suhteid ja ringkäiku looduses peegeldavadki skeemid 1 ja 2.

Skeem 1. Kivimite rühmad

Skeem 1. Aine geoloogiline ringkäik looduses