Sete


Sete on kivimite murendist, vulkaanide purskeainesest, kosmilisest tolmust või organismide jäänustest koosnev, maismaal või veekogus kuhjunud pude aines (nt liiv ja savi, fotod 1 ja 2). Sette kivistumisel tekib settekivim.


Foto 1. Peeneteraline sete: liiv


Foto 2. Jämedateraline sete: kruus ja munakad

Koostanud ja fotografeerinud © 2003 Mare Isakar