Uudised
Töötajad
Kogud
Andmebaasid
Näitused
Ajalugu
Haridus
  Elu areng Maal
  Kivimid ja mineraalid
  Eesti maavarad
  Eesti geoloogiline ehitus
  Geoloogilised vaatamis-
väärsused
  Eesti mullad
  Meteoriidid
Lingid
English
Pilistvere meteoriit

8. augustil 1863. aastal toimus meteoriidisadu Pilistveres, Põltsamaa lähedal. Nähti langemas kaheksat meteoriiti, kuid seni on leitud vaid neli (Aukamäe, Kurla, Wahhe ja Saviaugu I)

Meteoriitide langemist on kirjeldatud järgmiselt:

 • Aukamäe meteoriit
  Meteoriidi langemist nägid 500 meetri kauguselt rukkipõllul töötanud Andres Pak ja pooleteramees Hans Matzi. Nad kuulsid meteoriidi langemisega seonduvat müra: korduvat kõminat, trummilaadset mürinat ja sisinat. Taevas nähti musta jutti, mis oli jälgitav kuni maapinnani. Kivi maandumisel maapind vappus. Pealtnägijad ei julgenud algul auku lähemalt uurida. Nelja tunni pärast julgesid Andres ja tema uudishimulik õde augule läheneda. Meteoriit lebas augu põhjas, millest oli välja paisatud turvast, savi ja kive. Meteoriit oli nii kõvasti kinni, et alles kangiga õnnestus ta august välja kangutada. Andres viis kivi parun Richard Victingshoffile, kes kinkis selle Tartu Ülikoolile. Meteoriit kaalus 10 741 grammi.
 • Kurla meteoriit
  Selle meteoriidi langemist nägid vennad Johann (Juhan) ja Andreas (Andres) Steinbergid, kes töötasid sel hetkel põllul. Nad kuulsid samasugust lärmi, nagu kuuldi Aukamäe meteoriidi langemisel. Nad nägid, kuidas must ese rehe kivikatusele langes. Tares olnud inimesed kuulsid samuti müra ja ehmatuse tõttu jooksid talli sellesse osasse, kus nägid auku katuses ja suitsupilve sigala laes. Algul nad kartsid tulekahju, kuid siis rahunesid, arvates selle olevat külma välgu. Järgmisel päeval asus meteoriiti otsima A. Mickwitz, kes selle sealaudast ka leidis. Meteoriidi mass oli 3950 grammi.
 • Wahhe meteoriit
  Talunaine Katherine (Trina) Kipper tegi just heina, kui kuulis hirmsat müra. Hirmunult jooksis ta koju, kus kuulis teistelt taevakivide kukkumisest. Kolm päeva hiljem leidis ta selle põllul olevast august. 19. augustil viis ta selle pastor E. Mickwitzile. Viimane andis kivi üle A. Keyserlingile, kes kinkis selle Tartu Ülikoolile.
 • Saviaugu meteoriit
  Seitse talupoega ja järelevaataja kuulsid kahte kumedat kahurilaskude laadset heli põhjast ja kolmandat loodest. Seejärel nägid nad suitsupilvega saadetud kahte kukkuvat eset. Nendest leiti ainult üks.

Pilistvere meteoriit (foto 1) kuulub üliharuldaste kivimeteoriitide - enstatiitkondriitide - rühma.

a b
Foto 1. Pilistvere-Kurla meteoriit: a - sisevaade, b - koorik

Ülevaade on koostatud Reet Tiirmaa 2002. aastal Tallinnas ilmunud raamatu "Meteoriidid ja meteoriidikraatrid" järgi; koostanud ja pildistanud Mare Isakar 2003