Uudised
Töötajad
Kogud
Andmebaasid
Näitused
Ajalugu
Haridus
Lingid
English
Geoloogiamuuseumi töötajad

Mare Isakar, MSc, peavarahoidja, mi@ut.ee

Ivo Paalits, varahoidja, ivo.paalits@ut.ee

Külli Kübar, MSc, varahoidja, kulli.kubar@ut.ee

Aili Roos, koristaja