Kirjandus

Aaloe, A. 1958. Meteoriidid ja meteoriidikraatrid. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 61-67.

Aaloe, A. 1976. Eesti meteoriidikraatrite kaitsest. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 162-169.

Allikvee, H. & Ilomets, M. 1995. Sood ja nende areng. Rmt: Raukas, A. (toim.) Eesti Loodus. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 326-363.

Einasto, R., Mens, K. 1996. Geoloogia. Aluspõhi. Rmt: Kink, H., (koostaja), Miidel, A. (toim). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus, Tallinn, TA kirjastus, 16-23.

Eklund, O. & Soesoo, A. 2007. Kristalsed kivimid Lõuna-Soomes ja Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Heinsalu, Ü. 1958. Maa-alused jõed ja nende avaldusvormid. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 68-74.

Heinsalu, Ü. 1976. Karstiallikate ja -vormide teadusliku uurimise ja kaitse olukord Eesti NSV-s. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 53-67.

Heinsalu, Ü. 1977. Karst ja looduskeskkond Eesti NSV-s. Tallinn, "Valgus", 96 lk.

Heinsalu, Ü. 1978. Kata karstiväli Tuhalas. Eesti Loodus, 12, 802-806.

Heinsalu, Ü., Timm, T., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad Eesti NSV-s. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 68-95.

Ilomets, M. 1992. Some main trends in the development of Estonian mires. Proc. of the 9th International Peat Congress, Uppsala, Sweden, 22-26 June, 1992 (205 - 214).Swedish EPA

Ilomets, M., Kimmel, K., Sten, C-G. & Korhonen, R. 2007. Sood Eestis ja Lõuna-Soomes. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Järvet, A. 1998. Vaheldusrikas Karula maastik. Eesti Loodus, 1998, 10 Internet

Kajak, K. 1973. Eluta looduse kaitsest Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 3, 159-165.

К. Ф. К а я к 1963. О краевых ледниковых образованиях юго-восточной эстонии. Труды комиссии по изучению четвертичного периода XXI.

Kaljo, D. 1958. Ka kivistised vajavad looduskaitset. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 39-46.

Karise, V. 1976. Põhjavee kaitse probleeme Eesti NSV-s. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 42-52.

Karukäpp, R. 1974. Karula kõrgustiku reljeefist. EGS-i Aastaraamat 1973.

Karukäpp, R. & Kont, A. 1974. Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist. EGS-i Aastaraamat 1973.

Kessel, H. 1976. Läänemere vanad rannamoodustised loodusmälestistena. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 137-147.

Kleesment, A. 1997. Devonian sedimentation basin. In Raukas, A. and Teedumäe, A. (eds). Geology and Mineral Resources of Estonia, p. 205-208. Internet

Kleesment, A. 2002. omapärased liivakivitornid Piusa ürgorus. Tallinn, Eesti Geoloogia Selts, Bülletään, 6/02, 38-43.

Kleesment, A. 2003. Koopad Devoni liivakivis - teke ja areng. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 51-63.

Kleesment, A., Nestor, H., Soesoo, A. 2006. Devon Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Maastik, A. 1973. Karstikoobas Kata külas. Eesti Loodus, 8, 493-494.

Mark, E. 1958. Devoni ajastu liivakivid ja neis esinevad kalaluud. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 47-55.

Miidel, A. 1976. Põhja-Eesti jugade uurimisest. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 96-107.

Miidel, A. & Nõlvak, J. 1998. Nature. Geology. In: Environmental inpact of the former military Base in the Pakri Peninsula, Estonia. Finnish Environmental Institute, Helsinki, 10-15.

Mägi, S.Keila juga. Rmt: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (toim.) Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, 77-79.

Nõlvak, J., Hints, O. 2000. Loodus: paljandid. Rmt: Kink, H., Raukas, A. (toim). Loodusmälestised 5. Harjumaa. Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. Tallinn, TA Kirjastus, 15-16. Internet

Orviku, K. 1953. Geoloogiliste objektide looduskaitsest. Rmt: Eichwald, K., Kumari, E., Orviku, K. (toim.) Looduskaitse küsimusi Eesti NSV-s, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti Riiklik kirjastus,Tallinn, 26-37.

Orviku, K. 1958. Eluta looduse kaitsest. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 7-21.

Orviku, K. 1958. Põhja-Eesti paekallas. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 75-81.

Orviku, K. 2003. Kes või mis põhjustab mererandade muutusi. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 39-50.

Paal, J., Ilomets, M., Fremstad, E., Moen, A., Børset, E., Kuusemets, V., Truus, L., Leibak, E. (koost) 1999. Eesti märgalade inventeerimine 1997. aastal: projekti "Eesti märgalade kaitse ja majandamise strateegia" aruanne. Tartu: Eesti Loodusfoto

Paaver, K. 1958. Kivistunud ja poolkivistunud luujäänused pälvivad teaduslikku suhtumist. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 56-60.

Palumets, L. & Proosa, H. 2003. Virulase karstikoobas Tuhalas. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 64-74.

Pirrus, E. 2003. Eesti ürglooduse raamat - geoloogiliste loodusmälestiste üleriigiline andmebaas. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 5-18.

Pirrus, E. 2003. Balti klint loodusmälestisena. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 75-88.

Pirrus, E. 2007. Karst Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Raukas, A., Karhima, A. 2007. Liustike pärandus Lõuna-Soomes ja Põhja-Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Raukas, A. & Rähni, E. 1976. Eesti Pleistotseeni pinnavormide looduskaitseline revisjon. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 122-136.

Rähni, E. 1958. Vallseljakud vajavad looduskaitset. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 32-38.

Rõõmusoks, A. 1976. Eesti Paleosoikumi stratotüüpsete paljandite kaitsest a uuritusest. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 108-121.

Soesoo, A. & Miidel, A. 2006. Põhja-Eesti klint. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Suuroja, K. 2005. Põhja-Eesti klint. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 95-105.

Suuroja, K. 2003. Eesti joad. Tallinn, Ilo, 96 lk.

Suuroja, S., Suuroja, K., Kestlane, Ü. 2003. Neugrund-bretša - suurepärane juhtkivim. Rmt: Pirrus, E. (toim). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse, Eesti TA Looduskaitse komisjon, Tartu-Tallinn, 89-99.

Teedumäe, A. 1976. Eesti karbonaatkivimite ratsionaalse kasutamise skeemis. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 34-41.

Tiirmaa, R., Puura, V., Soesoo, A. & Suuroja, S. 2007. Eesti meteoriidikraatrid. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 32 lk. Internet

Viiding, H. 1958. Rändrahnude osa loodusmälestusmärkide hulgas. Rmt: Eluta looduse kaitse, ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, 22-31.

Viiding, H. 1976. Andmete kogumisest Eesti suurte rändrahnude kohta. Rmt: Viiding, H. (toim.) Eesti NSV maapõue kaitsest, "Valgus", Tallinn, 148-161.

 

«Eesti geoloogilised vaatamisväärsused»

«TÜ geoloogiamuuseum»